Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 09.11.2015

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Ørmelen skole
Dato :         09.11.2015
Tid :           13:00 - 15:00

 

Under PS 32/15 orienteringer ble Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Verdal kommune presentert av Anne Kari Haugdal og Frode Kvittem

 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 27/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 28/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 28.09.2015 Protokoll
PS 29/15 Orientering fra rektor og verneombud ved Ørmelen skole Saksframlegg Protokoll
PS 30/15 Ombygging Ringvegen og Prost Brants veg - Behandling i arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 31/15 Overordnet HMS/IA plan for 2016 - 2018 - Presentasjon i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 32/15 Orienteringer
 • Det interne arbeidsmarkedet (DIA rutiner) v/Svein Sandsæter
 • Sammen om en bedre kommune – Omdømme. Rapport presenteres av Inger J Overvik Uthus
 • Status timeforbruk bedriftshelsetjenesten ANT v/leder Rune Holmlimo
 • IA skole 2016 kort info v/ Sølvi Melvold

-

Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 09.11.2015

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Frode Kvittem Nestleder Ja Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Personal- og organisasjonssjef  
Inger Johanne Uthus Rådgiver Personal og organisasjonsenheten   
Svein Sandsæter  Rådgiver og IA kontakt Personal og organisasjonsenheten   

Ellers møtte:

 • Bedriftshelsetjenesten ANT ved leder Rune Holmlimo
 • Rektor Ørmelen skole Birgit Bremer Mejdal var tilstede under sak PS 29/15
 • Svein Arne Lersveen Teknisk drift presenterte sak PS 30/15 

 
 

PS 027/15 Godkjenning av innkalling og sakliste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 09.11.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.

 
   

  
PS 028/15 Godkjenning av møteøteprotokoll fra siste møte   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 09.11.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning:  
Enstemmig.
   
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra AMU møte den 28.09.2015 godkjennes
  
 
  

PS 029/15 Orientering fra rektor og verneombud ved Ørmelen skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 09.11.2015

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  
Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning:  
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 

 


PS 030/15
Ombygging Ringvegen og Prost Brants veg - Behandling i arbeidsmiljøutvalget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 09.11.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for ombygging av bofelleskapene ved Prost Brants vei og Ringveien Nord.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:  

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for ombygging av bofelleskapene ved Prost Brants vei og Ringveien Nord.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.

  

  

PS 031/15 Overordnet HMS/IA plan for 2016 og 2017 - Presentasjon i AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 09.11.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til ny felles overordnet og lokal HMS/IA plan for 2016-2017 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.
   
Forslag i møte:  
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Ny felles overordnet og lokal HMS/IA plan for 2016-2017 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune ble presentert.
Planen godkjennes for Verdal kommune.

  

 
PS 032/15 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 09.11.2015

 

  Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS