Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 09.11.15 - PS 31/15 Overordnet HMS/IA plan for 2016 og 2017 - Presentasjon i AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2009/2044 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 09.11.2015 31/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til ny felles overordnet og lokal HMS/IA plan for 2016-2017 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.

Vedlegg:
Overordnet HMS/IA plan for 2016 - 2017.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det er nå laget en felles overordnet og lokal toårsplan for HMS/IA arbeidet for 2016 og 2017 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.
Den nye felles HMS/IA planen inneholder overordnet mål for både HMS og IA arbeidet. Det er på bakgrunn av disse overordnede målene at hver enkelt arbeidsområde/enhet/virksomhet skal utforme egne lokale mål. Tiltakene i planen ivaretar de kravene som skal følges opp gjennom det årlige HMS/IA arbeidet. HMS/IA arbeidet forutsetter langsiktig og strukturert planlegging, derfor har arbeidsgruppen foreslått at planen skal gjelde for en toårsperiode, med evaluering underveis i perioden.

Arbeidsgruppen som har utformet felles HMS/IA plan har bestått av:

  • HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
  • IA kontakt Svein Sandsæter
  • Hovedvernombud Levanger Jostein Hulbækdal
  • Hovedvernombud Verdal Trine Wågø Olsen
  • Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Jens Syver Løvli
  • Bedriftshelsetjenesten ANT v/leder Rune Holmlimo
  • Arbeidslivssenteret NAV v/Jorunn Finstad
     

Vurdering: 
Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune har forpliktet seg gjennom IA avtalen og fastsette egne mål for IA arbeidet. I tillegg skal virksomheten utarbeide egne mål og iverksette tiltak for HMS arbeidet jfr kapittel 3 i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgruppen vurderte det slik at det ble «naturlig» og formåltjenlig å sy sammen de to overordnede planene til et felles dokument. Inkluderende arbeidsliv (IA arbeidet), inngår som en del av det strukturerte og forebyggende helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS).
Arbeids- og Velferdsetatens Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden 2014-2018, fremhever den tette koblingen mellom det strukturerte IA og HMS arbeidet, og at dette arbeidet går inn i hverandre

 
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.11.2015 14:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS