Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Møtested :  Integrering og mangfold (Langnes og Bakkan)+ Møllegata voksenopplæring
Dato :         06.02.2017
Tid :           13:00 - 15:00

Påtroppende leder Bård Kotheim ledet møte, etter forfall fra både leder og nestleder 

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 2/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 12.12.2016 Protokoll
PS 3/17 Orientering fra virksomhetsleder ved Integrering og Mangfold, og fra leder ved Møllegata voksenopplæring Saksframlegg Protokoll
PS 4/17 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS og Bedriftshelse AS- Presentasjon av årsrapport 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 5/17 Sykefraværsstatistikk 3.tertial 2016 - AMU Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 6/17 Verdal svømmehall - Verneområde Saksframlegg Protokoll
PS 7/17 Avviksrapport 2016 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 8/17 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 9/17 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 06.02.2017

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Lise Heggdal Leder Nei Fagforbundet
Christian Floan Aalberg Nestleder Nei Utdanningsforbundet 
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Fagforbundet
Frode Kvittem Medlem Nei Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver
Kristin Gomo Hallem Vara Ja Møtte for Frode Kvittem

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS og Bedriftshelse AS  
Anne Grete W. Olsen Virksomhetsleder Integrering og mangfold Deltok under sak 3/17
Roy Olsen Verneombud Møllegata Voksenopplæring  Deltok under sak 3/17

 

PS 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017 Til toppen av siden

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig
 
VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes.
 
 

PS 2/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
PS 41/16 møteplan AMU Verdal vår 2017.

Det må fastsettes nye møtedatoer for den 10.april og 5.juni, da disse datoene er i forbindelse med påske og pinse.

Nye møtedatoer:

 • Mandag 24.april (fellesmøte med AMU Levanger)
 • Mandag 12.juni (fellesmøte med AMU Levanger)
   

Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte den 12.12.16 godkjennes.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for våren 2017:

Nye møtedatoer:

 • Mandag 24.april (fellesmøte med AMU Levanger)
 • Mandag 12.juni (fellesmøte med AMU Levanger)
   

 
  

PS 3/17 Orientering fra virksomhetsleder ved Integrering og Mangfold, og fra leder ved Møllegata voksenopplæring
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:   
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 
  

PS 4/17 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS og Bedriftshelse AS- Presentasjon av årsrapport 2016  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
  

PS 5/17 Sykefraværsstatistikk 3.tertial 2016 - AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 3.tertial 2016 til orientering.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 3.tertial 2016 til orientering.
 

 

PS 6/17 Verdal svømmehall - Verneområde  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  

 1. Svømmehallen i Verdal og Verdalsøra barneskole blir ett felles verneområde.
 2. Verneombud Bjørn Erlend Søderstrøm ved Verdalsøra barneskole blir verneombud for hele verneområdet.
   

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  

 1. Svømmehallen i Verdal og Verdalsøra barneskole blir ett felles verneområde.
 2. Verneombud Bjørn Erlend Søderstrøm ved Verdalsøra barneskole blir verneombud for hele verneområdet.
   

 

PS 7/17 Avviksrapport 2016 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  
Avviksrapport for 2016 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Avviksrapport for 2016 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

 
  

PS 8/17 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2017  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2017.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges:

Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges:

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Forslag i møte: 
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2017.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges: Bård Kotheim
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges: Frode Kvittem
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2017.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges: Bård Kotheim
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges: Frode Kvittem

 

 

PS 9/17 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.02.2017

Orienteringer fra rådmannen:
 
Nye Verdal kommune
Prosess som pågår framover nå i 2017, vi jobber med framtids perspektiver på virksomhetsledermøtene. Hvilke samfunnstrender skal vi tilpasse kommunen etter.
Omstillingshåndbok er på plass, ansatte blir ivaretatt gjennom denne. Bemanningsplan begynner å komme på plass. Det skal jobbes videre nå på storledermøte i mars måned.
Framtidig organisering for videre samarbeid med Levanger skal på plass til kommunestyremøte i mars måned.

Helse Vedal - media
Spesielle tider å være i administrasjonen, når politikerne diskuterer helseinstitusjonene i media. Stort engasjement blant befolkningen. Nå får vi virkelig prøvd oss på vårt verdigrunnlag LÆR (Lojalitet-ærlighet-respekt)

Rådmannen kjenner seg ikke igjen i at ansatte som jobber i Verdal kommune ikke tør å si ifra om sine meninger/ytringer om sin arbeidssituasjon, dette har nå kommet fram i media/sosiale medier etter uttalelse fra talerstolen i kommunestyret. Dette bør følges opp videre med å jobbe med verdigrunnlaget og følge opp dette på systemnivå.

 

  
 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS