Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.17 - PS 3/17 Orientering fra virksomhetsleder ved Integrering og Mangfold, og fra leder ved Møllegata voksenopplæring

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2017/363 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 3/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I årshjulet for faste saker til arbeidsmiljøutvalget står det at minst tre av møtene i løpet av året skal i hovedsak legges til enheter/virksomheter utenfor Rådhuset.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal vil avlegge et besøk til det nye virksomhetsområdet Integrering og mangfold, og Møllegata voksenopplæring. Arbeidsmiljøutvalget ønsker en omvisning i de nye lokalene, samt en kort orientering om virksomhetsområdet. Under orienteringen ber vi også at dere kan si noe om status, gleder og utfordringer ved HMS/IA-arbeidet ved avdelingene.

Vurdering:
Anne Grete W. Olsen, virksomhetsleder for Integrering og mangfold, ønsker medlemmene i arbeidsmiljøutvalget velkommen ved det nye bygget Langnes og Bakkan. Vi starter med en omvisning i det nye bygget, deretter beveger vi oss bort til Møllegata 12 for videre omvisning og informasjon. Møte vil foregå på møterom «Mølla» i Møllegata 12. Torbjørn Nordvoll leder for Møllegata Voksenopplæring vil være til stede og orientere om sin enhet.

 
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.02.2017 12:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS