Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 - PS 5/17 Sykefraværsstatistikk 3.tertial 2016 - AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2015/854 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 5/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 3.tertial 2016 til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværstall fra 3.tertial 2016 og det totale fraværet for hele 2016.

  1. Sykefraværstall Verdal PDF
      
  2. Sykefraværstall Innherred samkommune
     

Rapportene presenteres av enhetsleder Personal -og organisasjonsenheten Vidar Solheim.

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 03.02.2017 10:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS