Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 - PS 6/17 Verdal svømmehall - Verneområde

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/807 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 6/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Svømmehallen i Verdal og Verdalsøra barneskole blir ett felles verneområde.
  2. Verneombud Bjørn Erlend Søderstrøm ved Verdalsøra barneskole blir verneombud for hele verneområdet.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Hjemmel/bakgrunn for saken: Det henvises til Arbeidsmiljølovens kap. 6 Verneombud hvorfra følgende siteres.

§ 6.1. Plikt til å velge verneombud

Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud.

Antallet verneombud fastsettes i virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være avgrenset og må ikke være større enn at verneområdet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte.

Svømmehallen på skolen har i dag ca. 5 årsverk. Svømmehallen består av ett 25-meters basseng samt ett opplæringsbasseng på 12,5 meter med heve/senkebunn. Svømmehallen har i dag ansvaret for skolesvømmingen i Verdal kommune samt åpent basseng på kveldstid for den allmenne befolkning.

Vurdering:
Som nevnt ovenfor består betjeningen ved Verdal svømmehall av ca. 5 årsverk. Dette synes lite for att svømmehallen skal være ett eget verneområde. Det foreslås derfor at Svømmehallen på Verdalsøra skole og Verdalsøra barneskole blir ett felles verneområde. Dette vil medføre at verneombud Bjørn Erland Søderstrøm ved Verdalsøra barneskole blir verneombud for hele verneområdet.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 18.02.2021 15:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS