Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 - PS 8/17 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2017

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2009/1026 - /401

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 8/17

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2017.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges:
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges:
 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøloven §7-1 pkt 4.
(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.
Arbeidsgiver-og arbeidstakersiden bytter på å ha ledervervene. Lise Heggdal representerer arbeidstakersiden har vært leder i 2016. Christian Floan Aalberg har vært nestleder i samme periode.

Vurdering: 
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2017.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges:
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2017 velges:

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.02.2017 13:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS