Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Møtested :  Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen
Dato :         24.04.2017
Tid :           13:00 - 15:10 (Felles AMU sluttet 14:50)

 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
  Felles AMU for Verdal og Levanger fra sak PS 10/17 til PS 16/17    
PS 10/17 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 11/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 06.02.2017 Protokoll
PS 12/17 Informasjon fra NAV Arbeidslivssenter - AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 13/17 Avvikling av ordningen med erstatning av ødelagte briller - AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 14/17 Informasjon om redigering av seniortiltak i Verdal, Levanger og Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 15/17 Rapportering av innsendte HMS/IA planer for 2016 og 2017 - AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 16/17 Orienteringer
 • Prosessene rundt avvikling av Innherred samkommune
 • Rådmann/administrasjonssjef ISK
 • Innkjøp av hjertestartere på skoler/barnehager/SFO
- Protokoll
  AMU Verdal fra sak PS 17/17    
PS 17/17 Bo- og dagtilbudstjenesten - oppdeling av verneområde 4 Saksframlegg Protokoll
PS 18/17 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 19/17 Orientering om nytt felles dokument "Vernerunde med risikovurdering" - AMU Verdal Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 24.04.2017

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Bård Kotheim Leder Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Nestleder Ja Arbeidsgiver
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja (forlot møtet kl. 14:45) Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Jon Aune  ANT HMS & Bedriftshelse AS   
Endre Tolo Hausberg  NAV Arbeidslivssenter  

 

PS 10/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017 Til toppen av siden

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 

PS 11/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 06.02. godkjennes. 
 
  
  

PS 12/17 Informasjon fra NAV Arbeidslivssenter - AMU Verdal    Til toppen av siden

Presentasjonen som ble brukt   PDF
  
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte:
 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
 
  

PS 13/17 Avvikling av ordningen med erstatning av ødelagte briller - AMU Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ordningen med erstatning av ødelagte briller avvikles etter vedtak i dette AMU.
  
Forslag i møte: 
Ordningen med erstatning av ødelagte briller opprettholdes.
   
Avstemning: 
Rådmannens forslag ble nedstemt med 11 mot 4 stemmer.
   
VEDTAK:  
Ordningen med erstatning av ødelagte briller opprettholdes.
Dekning av innfatning økes til 1500,-. 
 
 
  

PS 14/17 Informasjon om redigering av seniortiltak i Verdal, Levanger og Innherred samkommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  
Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
   

 

PS 15/17 Rapportering av innsendte HMS/IA planer for 2016 og 2017 - AMU Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Manglende evalueringer og justerte HMS/IA planer for 2016 og 2017 følges videre opp av rådmannen.
 2. Ny evaluert og justert HMS/IA plan for 2017/2018 godkjennes av AMU Verdal.
   

Forslag i møte:
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  

 1. Manglende evalueringer og justerte HMS/IA planer for 2016 og 2017 følges videre opp av rådmannen.
 2. Ny evaluert og justert HMS/IA plan for 2017/2018 godkjennes av AMU Verdal.
   

 
 

PS 16/17 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Orienteringer:  
Prosessene rundt avvikling av Innherred samkommune v/Rådmann/administrasjonssjef ISK

 • Bemanningsplaner er sendt ut til alle ISK ansatte, info om organisasjonskart og bemanningsplaner er tilgjengelig på intranettet. Frist for å melde fra om ønsket stilling er satt til 30.april 2017.
 • §27 selskaper, det er en del usikkerhet blant ansatte som skal innplasseres under denne selskapsformen, de savner mer avklaringer rundt f.eks vedtekter, selskapsavtale, virksomhetsoverdragelse, reservasjonsrett m.m. Rådmennene må følge opp dette arbeidet videre.
 • Det begynner generelt å bli mer spørsmål fra de ansatte både direkte til rådmennene og til tillitsvalgte, det er tydelig at det begynner å bli mer «uro» i organisasjonen.
 • Enhetsleder personal og rådmennene skal jobbe med bemanningsliste og tildeling av stillinger i mai måned. Det blir en hektisk måned og det vil nok bli en del henvendelser fra ansatte etter at bemanningsoversikten blir offentliggjort.
   

Innkjøp av hjertestartere på skoler/barnehager/SFO

 • Kommunalsjef oppvekst i Levanger ønsker at AMU skal komme med en anbefaling om kjøp av hjertestartere på skoler/sfo/barnehager.
 • Det finnes ingen direkte lovkrav om at det skal være hjertestarter tilgjengelig på skoler/barnehager/sfo. Kommunelegen anbefaler at det er tilgjengelig på de største skolene.
 • AMU mener at dette bør sees på i en større sammenheng, det bør kartlegges hvor det finnes hjertestartere i kommunen. En slik kartlegging pågår nå gjennom helsedirektoratet, hvor landets SMK- sentraler vil få en oppdatert oversikt.
 • Alle svømmebasseng skal blant annet ha tilgjengelig hjertestarter.
 • Kjøp av hjertestartere bør fremmes som egen sak i AMU for videre oppfølging.
   

 
 

PS 17/17 Bo- og dagtilbudstjenesten - oppdeling av verneområde 4  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget oppretter verneområde 6: Avlastningstjenesten for barn i Bo- og dagtilbudstjenesten.
 
Forslag i møte:
 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget oppretter verneområde 6: Avlastningstjenesten for barn i Bo- og dagtilbudstjenesten.
 
 
  

PS 18/17 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering.
  
Forslag i møte:
 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
  

 

PS 19/17 Orientering om nytt felles dokument "Vernerunde med risikovurdering" - AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Dokumentet «Vernerunde med risikovurdering» iverksettes umiddelbart og evalueres etter et år. Hovedverneombud og HMS- og kvalitetskoordinator tar ansvar for implementering og evaluering av dokumentet.
  
Forslag i møte:
 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Dokumentet «Vernerunde med risikovurdering» iverksettes umiddelbart og evalueres etter et år. Hovedverneombud og HMS- og kvalitetskoordinator tar ansvar for implementering og evaluering av dokumentet.  

 

  
 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS