Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 - PS 15/17 Rapportering av innsendte HMS/IA planer for 2016 og 2017 - AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2017/363 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 6/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Manglende evalueringer og justerte HMS/IA planer for 2016 og 2017 følges videre opp av rådmannen.
 2. Ny evaluert og justert HMS/IA plan for 2017/2018 godkjennes av AMU Verdal.
   

Vedlegg:
HMS/IA plan 2017 og 2018 for Levanger, Verdal og ISK.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

 1. Alle enheter/verneområder skal evaluere og justere HMS/IA plan for 2016 og 2017. Frist for innsending av planen var 1.februar, fristen ble utsatt til 15.mars og siste frist for de som fortsatt ikke hadde levert ble satt til 20.april. HMS og kvalitetskoordinator viser en samlet oversikt over de som har levert og ikke levert HMS/IA planer fra virksomhetsområder/enheter i Verdal kommune og Innherred samkommune.
   
 2. Egen arbeidsgruppe har gjennomført to møter og evaluert/justert HMS/IA plan for 2017/2018. Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
  - Sølvi Melvold HMS- og kvalitetskoordinator
  - Jan Erik Hermann IA kontakt
  - Trine W Olsen Hovedvernombud Verdal*
  - Jostein Hulbækdal Hovedvernombud Levanger
  - Endre Tolo Hausberg Arbeidslivssenteret
  - Rune Holmlimo Bedriftshelsetjenesten
  - Leif Ketil Lorentsen Fagforbundet
  - Alis Solberg Fagforbundet.
   

Vurdering:
Rådmannen får ansvar for å følge opp at alle enheter/verneområder oppdaterer sine HMS/IA planer og følger de lover og krav som er satt til å dokumentere det systematiske HMS/IA arbeidet som utføres på arbeidsplassene.

 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 20.04.2017 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS