Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 - PS 17/17 Bo- og dagtilbudstjenesten - oppdeling av verneområde 4

Saksbehandler : Anne Kari Haugdahl

Arkivref : 2017/1994 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 17/17

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget oppretter verneområde 6: Avlastningstjenesten for barn i Bo- og dagtilbudstjenesten.

Vedlegg:
Saksframlegg 40/14.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal vedtok i sak 40/14 5 verneområder for virksomhetsområdet Bo- og dagtilbudtjenesten. Bofellesskapet Ringveien Nord og Avlastningstjenesten for barn (Avlastningsboligen) har vært i samme verneområde. Verneombudet som er valgt for dette området jobber i bofellesskapet Ringevegen Nord. Det oppleves som utfordrende å være verneombud for en avdeling du ikke jobber i. Dette er meldt til avdelingslederne for dette verneområdet, og de er enig i at dette er en utfordring. Verneombudet blir mer involvert og aktiv med i prosesser der verneombudet har sitt daglige virke.

Vurdering: 
Det vurderes som hensiktsmessig å dele verneområde 4 og opprette et nytt verneområde 6 for Avlastningstjenesten i Bo- og dagtilbudtjenesten.

Verneområde 4 blir Bofellesskapet Ringveien Nord.
Verneområde 6 blir Avlastningstjenesten for barn

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 20.04.2017 12:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS