Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 - PS 19/17 Orientering om nytt felles dokument "Vernerunde med risikovurdering" - AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2017/363 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 19/17

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dokumentet «Vernerunde med risikovurdering» iverksettes umiddelbart og evalueres etter et år. Hovedvernombud og HMS- og kvalitetskoordinator tar ansvar for implementering og evaluering av dokumentet.
 
Vedlegg:
Dokument "Vernerunde med risikovurdering" .

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Alle ledere med personalansvar har ansvar for å gjennomføre årlige vernerunder og gjennomføre risikovurderinger på sitt verneområde. Jfr krav fra arbeidsmiljøloven og HMS forskrifter. Erfaringer viser at mange ledere ikke har gjennomført risikovurderinger, da dette oppleves som både tidkrevende, vanskelig og uklart hvordan skjema skal fylles ut. Arbeidstilsynet har påpekt dette med risikokartlegging på alle tilsyn og gitt pålegg for manglende gjennomføring og handlingsplaner på risikoforhold. Vernerunde og risikovurdering kan gjennomføres i en og samme operasjon, og for å forenkle dette arbeidet er alle skjema nå samlet i et og samme dokument.

Hovedvernombud Jostein Hulbækdal og HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold orienterer om det nye felles dokumentet «Vernerunde med risikovurdering». Dokumentet er sammenfattet av tidligere tre ulike «skjema»:

  1. Vernerundeskjema
  2. El-tilsynskjema
  3. Risikovurdering analyseskjema
  4. Handlingsplan
     

Vurdering: 
Dokumentet «Vernerunde med risikovurdering» iverksettes umiddelbart og evalueres etter et år. Hovedvernombud og HMS- og kvalitetskoordinator tar ansvar for implementering og evaluering av dokumentet.  

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 20.04.2017 12:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS