Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU)
Møtested :  Herredshuset Verdal, 3. etasje, møterom Porselenstrand
Dato :         12,06.2017
Tid :           13:00 - 14:40

 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
  Felles AMU for Verdal og Levanger fra sak PS 20/17 til PS 26/17    
PS 20/17 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 21/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 24.04.2017 Protokoll
PS 22/17 Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2017 AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 23/17 Avviksrapport jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo - AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 24/17 Evaluering av oppfriskningskurs HMS, 40 timers HMS kurs og forum for verneombud våren 2017 (AMU Verdal) Saksframlegg Protokoll
PS 25/17 Møteplan AMU Verdal høst 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 26/17 Orienteringer
 • Bemanningsprosess avvikling av Innherred samkommune v / rådmann Jostein Grimstad
- Protokoll
  AMU Verdal fra sak PS 27/17    
PS 27/17 Teknisk drift - Bygg og eiendom - Verneområde Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 12.06.2017

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Bård Kotheim Leder Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Nestleder Nei Ingen vara
Lise Heggdal Medlem Nei Rita Lande møtte som vara
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Ingen vara
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Nei Kristin Gomo Hallem møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

PS 20/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017 Til toppen av siden

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 

PS 21/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017

Merknad i møte: 
Rådmannen kommenterte avstemningsmåte i sak 18/17:

Protokollering skal være følgende:
Forslag til vedtak fremmet i møtet, vedtatt med 11 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

Forslag i møte: 
Protokollen med merknad fra rådmannen godkjennes.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Protokollen med merknad fra rådmannen godkjennes.
 
  
  

PS 22/17 Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2017 AMU Verdal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.tertial 2017 til orientering.
  
Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.tertial 2017 til orientering.
 
 
  

PS 23/17 Avviksrapport jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo - AMU Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Avviksrapport for perioden jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.
  
Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Avviksrapport for perioden jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.
 
 
  

PS 24/17 Evaluering av oppfriskningskurs HMS, 40 timers HMS kurs og forum for verneombud våren 2017 (AMU Verdal)
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapportene til orientering.
  
Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapportene til orientering.
   

 

PS 25/17 Møteplan AMU Verdal høst 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 24.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2017:

 • Mandag 4.september 2017
 • Mandag 6.november 2017
   

Begge møter kl. 13-15.

Forslag i møte:
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2017:

 • Mandag 4.september 2017
 • Mandag 6.november 2017
   

Begge møter kl. 13-15.

 

 
 

PS 26/17 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017

Orientering i møte:  
Bemanningsprosess avvikling av Innherred samkommune v / rådmann Jostein Grimstad:

Bemanningsplanene er nå på plass i Levanger og Verdal kommune, prosessen har gått greit, alle ansatte har fått tilbud om ny stilling, det vil bli sendt ut brev til alle ansatte om bekreftelse på stilling i løpet av en ukes tid. Vi klarer å holde fastsatt framdriftsplan for avvikling av ISK. Det er laget vedtekter for § 27 selskap og det vil bli laget samarbeidsavtaler for hvert selskap. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27 i tillegg til de planlagte §27 selskapene. De som skal innplasseres i §27 selskap har fått frist innen 30. juni for bruk av sin reservasjonsrett til sin morkommune

 
 

PS 27/17 Teknisk drift - Bygg og eiendom - Verneområde  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.06.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  

 1. Bygg og eiendom, Teknisk drift, blir ett eget verneområde.
 2. Geir Kenneth Utne Leirfall blir verneombud for dette verneområdet.
   

Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK:  

 1. Bygg og eiendom, Teknisk drift, blir ett eget verneområde.
 2. Geir Kenneth Utne Leirfall blir verneombud for dette verneområdet.
   

 
    
 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS