Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.06.17 - PS 22/17 Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2017 AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2015/584 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 22/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.tertial 2017 til orientering.
 
Vedlegg:

  1. Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2017 Verdal.
  2. Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2017 AMU Innherred samkommune
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværstall fra 1.tertial 2017 og totale fraværstall og statistikker sammenlignet med de forutgående år.

  1. Sykefraværstall Verdal
  2. Sykefraværstall Innherred samkommune
     

Rapportene presenteres av enhetsleder Personal -og organisasjonsenheten Vidar Solheim.

 
  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.06.2017 14:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS