Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 - PS 23/17 Avviksrapport jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo - AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2013/5987 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 23/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Avviksrapport for perioden jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

Vedlegg:
Avviksrapport jan-mai 2017 fra kvalitetssystemet Compilo - AMU Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I kvalitetssystemet Compilo er det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker. Avviksrapportene gir en oversikt over antall avvik og avvikskategorier som er meldt på de ulike enhetene/avdelingene som er inndelt etter kommunens organisasjonsstruktur. Avvikene dokumenterer uønskede hendelser og gir grunnlag for å iverksette forbedringstiltak. Avvikene registrerer også hendelser som blant annet vold og trusler, nestenulykker, skader og fysiske og psykiske arbeidsmiljøsaker i organisasjonen. Avviksmodulen i Compilo ivaretar krav om rutiner for internkontroll og grunnlag for risikovurderinger og varsling jfr arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Vurdering:
Det er registrert 112 flere avvik i 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne økningen er i hovedsak innenfor helse.

Det vil være et kontinuerlig behov for opplæring ute på enhetene/avdelingen i bruk av kvalitetssystemet og avviksrapportering. Manglende avviksrapportering skyldes ofte mangelfull opplæring i bruk av systemet og forståelse for når det skal rapporteres avvik. Det er også veldig viktig at leder og verneombud har fokus på dette med avviksrapportering og bygger opp under for en god avvikskultur på arbeidsplassen.

 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.06.2017 14:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS