Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 - PS 24/17 Evaluering av oppfriskningskurs HMS, 40 timers HMS kurs og forum for verneombud våren 2017 (AMU Verdal)

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2017/363 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 24/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapportene til orientering.

Vedlegg:

 1. Evalueringsrapport to dagers oppfriskningskurs HMS vår 2017.
 2. Evalueringsrapport 40 timers HMS kurs vår 2017
 3. Evaluering forum for verneombud våren 2017 (AMU Verdal)
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det er gjennomført følgende HMS opplæring våren 2017:

 1. To dagers oppfriskningskurs HMS i (febr/mars)
  16 ledere og 8 verneombud (24 deltok dag 1 og 15 deltok på dag 2)
   
 2. 40 timers HMS kurs (mars/april)
  16 ledere,18 verneombud og 1 AMU medlem (35 deltok på kurset) Noen ledere var med på deler av kurset, og vil gjennomføre resten av kurset i 2018.
   
 3. Forum for verneombud (mai)
  Halv dag, 26 verneombud deltok
   

Til sammen 32 ledere og 52 verneombud fra Levanger og Verdal kommune har deltatt på HMS opplæring våren 2017.

Viser for øvrig til vedlagte evalueringsrapporter.
 

Vurdering:
Det bør gjennomføres forum for verneombud en gang pr halvår, dette anbefales på bakgrunn av at verneombudene etterspør jevnlig faglig påfyll innen HMS arbeid. Det er spesielt de nyvalgte verneombud som bør få denne opplæringen før de går for lenge i vervet. Oppfriskningskurs HMS bør gjennomføres i hovedsak en gang pr år, men må vurderes etter etterspørsel og behov.
 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.06.2017 14:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS