Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 - PS 27/17 Teknisk drift - Bygg og eiendom - Verneområde

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/4098 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2017 27/17

  

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Bygg og eiendom, Teknisk drift, blir ett eget verneområde.
  2. Geir Kenneth Utne Leirfall blir verneombud for dette verneområdet.
     

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Hjemmel/bakgrunn for saken: Det henvises til Arbeidsmiljølovens kap. 6 Verneombud hvorfra følgende siteres.

§ 6.1. Plikt til å velge verneombud
Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud.

Antallet verneombud fastsettes i virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være avgrenset og må ikke være større enn at verneområdet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte.

Bygg og eiendom har i dag ca. 21 årsverk. Da er vaktmestere, renholdere og administrasjon medtatt.

Vurdering: 
Som nevnt ovenfor består Bygg og eiendom, Teknisk drift, av ca. 21 årsverk. Det er derfor naturlig at dette er ett eget verneområde. Nytt verneombud for Bygg og eiendom vil bli Geir Kenneth Utne Leirfall.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.06.2017 14:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS