Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.09.2017

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Herredshuset Verdal, møterom 1.etg Glassrommet
Dato :         04.09.2017
Tid :           13:00 - 15:00   
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 28/17 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 29/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 12.06.2017 Protokoll
PS 30/17 Orientering fra virksomhetsleder Gunn Wolden - Tilsynsbesøk fra arbeidstilsynet juni 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 31/17 Utbygging ny barnehage Vuku Saksframlegg Protokoll
PS 32/17 Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune - hvordan etterleves dette ? Saksframlegg Protokoll
PS 33/17

Orienteringer

 • Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune
  Rådmann Jostein Grimstad
   
 • Hva er AMU sin rolle og oppgaver?
  HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 04.09.2017

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Bård Kotheim Leder Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Nestleder Nei Ingen vara
Lise Heggdal Medlem Nei Rita Lande møtte som vara
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Ingen vara
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Gunn Elisabeth Wolden Virksomhetsleder Hjemmetjenesten deltok under sak PS 30/17  
Svenn Arne Lersveen Saksbehandler teknisk drift deltok under sak PS 31/17  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

PS 28/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.09.2017 Til toppen av siden

Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
  
 
 

PS 29/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.09.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 12.06.17 godkjennes. 
 
  
  

PS 30/17 Orientering fra virksomhetsleder Gunn Wolden - Tilsynsbesøk fra arbeidstilsynet juni 2017    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.09.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.
    
Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  
 
  

PS 31/17 Utbygging ny barnehage Vuku  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.09.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av ny Vuku barnehage.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

Forslag i møte: 
Ingen.
    
Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK:  

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av ny Vuku barnehage.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   


  

PS 32/17 Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune - hvordan etterleves dette?   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.09.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Retningslinjen for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune må følges opp tettere og formidles ut til alle ansatte.

 1. Rådmann formidler dette på virksomhetsledermøte.
 2. Alle ledere har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjent for ansatte og følges opp.
 3. HMS- og kvalitetskoordinator oppdaterer lederne på informasjon og sørger for at tema trafikksikkerhet blir en del av HMS opplæringen.
 4. Arbeidsmiljøutvalget tar en årlig evaluering på tema trafikksikkerhet.
   

Forslag i møte: 
Ingen.
    
Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK:  
Retningslinjen for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune må følges opp tettere og formidles ut til alle ansatte.

 1. Rådmann formidler dette på virksomhetsledermøte.
 2. Alle ledere har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjent for ansatte og følges opp.
 3. HMS- og kvalitetskoordinator oppdaterer lederne på informasjon og sørger for at tema trafikksikkerhet blir en del av HMS opplæringen.
 4. Arbeidsmiljøutvalget tar en årlig evaluering på tema trafikksikkerhet.
   

   

 
PS 33/17 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.09.2017

Orientering i møte:  
Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune Rådmann Jostein Grimstad
Kommunestyret hadde en sak til behandling den 19.06.17

 1. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27, med navn Innherred kommunesamarbeid, geodata og oppmåling.
 2. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, regnskap, innfordring og lønn vedtas som foreslått.
 3. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide tilsvarende vedtekter for Innherred kommunesamarbeid kemner, ikt, innkjøp og kommuneadvokater samt for Innherred kommunesamarbeid, geodata og oppmåling.
 4. Utfyllende dokumenter, som understøtter vedtektene, utarbeides og legges fram for folkevalgt behandling over sommeren.
 5. Generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi utarbeides og legges fram for folkevalgt behandling over sommeren.
   

Det vil bli gjennomført utlysninger i løpet av høsten for å få den nødvendige bemanningen på plass i Verdal kommune etter avvikling av samkommunen. Det vil bli ansatt en felles styreleder for alle §27 selskapene.

Rådmannen i Verdal og Levanger legger opp til fortsatt samarbeid etter avviklingen, og det vil bli en overlappingsperiode med samarbeidsformer før at alt har kommet på plass.

Brann og redning og eventuelt videre samarbeid vil bli avklart i kommunestyremøte i september måned.

Hva er AMU sin rolle og oppgaver? HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold

 • Sølvi Melvold «utfordrer» alle AMU medlemmer til å si noe om hva er AMU sin rolle og oppgaver, og er dette kjent for alle AMU medlemmene?
 • AMU får ingen saker meldt inn fra organisasjonen, hvordan ønsker vi at AMU skal fungere videre i Verdal kommune?
 • Sølvi Melvold har laget en egen presentasjon som sier noe om krav og forventninger til AMU sin rolle og oppgaver. Presentasjonen sendes ut sammen med protokollen til alle AMU medlemmer. Det vil bli satt av en time på neste AMU møte den 6.november for å diskutere dette tema.
   

HMS/IA opplæring høsten 2017

 • Forum for verneombud fredag 6.oktober
 • Oppfriskningskurs HMS onsdag 8.november og fredag 10. november
 • IA dag tirsdag 28.november 
   

    
 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS