Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.11.2017 - PS 38/17 Hva er arbeidsmiljøutvalget (AMU) sin rolle og oppgaver? v/ HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2017/363 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.11.2017 38/17

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og oppfølging.
 
Vedlegg:

 1. Hva er AMU sin rolle og oppgaver? v/ HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Viser til orienteringssak fra AMU møte den 04.09.17 og vedlegg til saken.

Hva er AMU sin rolle og oppgaver? HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold

 • Sølvi Melvold «utfordrer» alle AMU medlemmer til å si noe om hva er AMU sin rolle og oppgaver, og er dette kjent for alle AMU medlemmene?
 • AMU får ingen saker meldt inn fra organisasjonen, hvordan ønsker vi at AMU skal fungere videre i Verdal kommune?
   

Sølvi Melvold har laget en egen presentasjon som sier noe om krav og forventninger til AMU sin rolle og oppgaver. Presentasjonen ble sendt ut sammen med protokollen til alle AMU medlemmer. Det vil bli satt av en time på neste AMU møte den 6.november for å diskutere dette tema.

Vurdering: 

 • Opprettelse av underutvalg AMU ute på større enhetene
 • Ansvarliggjøre av rolle til ledere og verneombud, oppmelding av saker til AMU
 • Alle AMU deltakere skal ha gjennomført 40 timers HMS kurs
 • Oppdatere og evaluere årsplan for faste saker i AMU
   

 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.11.2017 14:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS