Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018 - PS 3/18 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2018

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5431 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018 3/18

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidstakersiden skal inneha ledervervene i AMU for 2018.
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2018 velges:
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2018 velges:.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøloven §7-1 pkt 4.
(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.

Arbeidsgiver-og arbeidstakersiden bytter på å ha ledervervene. Bård Kotheim som representerer arbeidsgiversiden har vært leder i 2017. Frode Kvittem har vært nestleder i samme periode.
 
Vurdering:
Arbeidstakersiden skal inneha ledervervene i AMU for 2018.
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2018 velges:
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2018 velges:

 
  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.04.2018 11:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS