Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018 - PS 7/18 Sykefraværsstatistikk 3. tertial 2017 - AMU 2017

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5432 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018 7/18

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 3.tertial 2017 til orientering.
 
Vedlegg:

  1. Isk sykefraværstall 2017
  2. Verdal sykefraværstatistikk Amu
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværstall fra 3.tertial 2017 og totale fraværet for hele 2017.

  1. Sykefraværstall Verdal
  2. Sykefraværstall Innherred samkommune
     

Rapportene presenteres av rådgiver Stab, utvikling og virksomhetsstøtte Jan Erik Hermann.
 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.02.2018 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS