Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Teknisk uteavdeling
Dato :         04.06.2018
Tid :           13:00  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 16/18 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 17/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 09.04.2018 Protokoll
PS 18/18 Mercedes sprinter - Alkolås på kjøretøy Saksframlegg Protokoll
PS 19/18 Arbeidsutvalg til Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 20/18 AMU - Innherred brann og redning Saksframlegg Protokoll
PS 21/18 Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2018 - AMU 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 22/18 Avviksrapport for jan-mai 2018 fra kvalitetssystemet Compilo - Amu Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 23/18 Møteplan AMU Verdal høsten 2018  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 04.06.2018

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Christian Floan Aalberg Leder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Nestleder Ja Fagforbundet
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
     

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Jon Aune Senior HMS-rådgiver, ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 16/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende merknad til sak 20/18:
Som arbeidstakerrepresentant fra Verdal kommune til AMU for Innherred brann og redning velges: Christian Floan Aalberg.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
 

 

PS 17/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 09.04.2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 09.04.2018 godkjennes.
    
  
  

PS 18/18 Mercedes sprinter - Alkolås på kjøretøy    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Følgende forslag kom fram i møtet:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner at det er montert alkolås i tjenestebil ved Teknisk drift, men påpeker at rutinene må bearbeides. Arbeidsmiljøutvalget ber om en tilbakemelding på rutinene til neste AMU-møte v/Bård Kotheim.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner at det er montert alkolås i tjenestebil ved Teknisk drift, men påpeker at rutinene må bearbeides. Arbeidsmiljøutvalget ber om en tilbakemelding på rutinene til neste AMU-møte v/Bård Kotheim.
    
 
  

PS 19/18 Arbeidsutvalg til Arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Det opprettes et arbeidsutvalg for AMU med saksforberedende myndighet.

Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2018:

 1. Christian Floan Aalberg – leder AMU
 2. Representant fra arbeidsgiver: Bård Kotheim
 3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Det opprettes et arbeidsutvalg for AMU med saksforberedende myndighet.

Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2018:

 1. Christian Floan Aalberg – leder AMU
 2. Representant fra arbeidsgiver: Bård Kotheim
 3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann
   

 
  

PS 20/18 AMU - Innherred brann og redning   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Som arbeidsgiverrepresentant fra Verdal kommune til AMU for Innherred brann og redning velges: Bård Kotheim.
 
Som arbeidstakerrepresentant fra Verdal kommune til AMU for Innherred brann og redning velges: Christian Floan Aalberg.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Som arbeidsgiverrepresentant fra Verdal kommune til AMU for Innherred brann og redning velges: Bård Kotheim.

Som arbeidstakerrepresentant fra Verdal kommune til AMU for Innherred brann og redning velges: Christian Floan Aalberg. 

  

 
PS 21/18 Sykefraværsstatistikk 1.tertial 2018 - AMU 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær for 1.tertial 2018, til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær for 1.tertial 2018, til orientering.
 
  
 

PS 22/18 Avviksrapport for jan-mai 2018 fra kvalitetssystemet Compilo - Amu Verdal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Avviksrapport for perioden jan-mai 2018 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Avviksrapport for perioden jan-mai 2018 tas til orientering.

     

 
PS 23/18 Møteplan AMU Verdal høsten 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for høsten 2018:

 • Mandag 3. september
 • Mandag 5. november
   

Alle møter kl. 13:00 til 15:00.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Følgende forslag kom fram i møtet:
Utvalgssekretær kaller inn medlemmer i Outlook-kalenderen så tidlig som mulig og bes også om å legge eventuelle saksvedlegg der. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de offentlige dokumentene.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for høsten 2018:

 • Mandag 3. september
 • Mandag 5. november
   

Alle møter kl. 13:00 til 15:00.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Følgende forslag kom fram i møtet:
Utvalgssekretær kaller inn medlemmer i Outlook-kalenderen så tidlig som mulig og bes også om å legge eventuelle saksvedlegg der. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de offentlige dokumentene.

     
 Til toppen av siden

Publisert: 06.02.2018 15:01 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS