Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018 - PS 18/18 Mercedes sprinter - Alkolås på kjøretøy

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/7337 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018 18/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalg godkjenner at det er montert alkolås i tjenestebil ved Teknisk drift.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune, teknisk drift, har foretatt innkjøp av ny arbeidsbil. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i uttalelse sagt seg positiv til bruk av alkolås som trafikksikkerhetstiltak i Verdal kommune. Trygg Trafikk har i tillegg anbefalt at det stilles krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes i offentlig transport. Ved enheten er det heller ingen motforestillinger til dette.

Da dette er det første kjøretøyet med alkolås i Verdal kommune ønsker vi også at dette godkjennes av Arbeidsmiljøutvalget. Det kan også bli aktuelt med montering av alkolås ved innkjøp av kjøretøy senere ved virksomhetsområdet dersom det ikke er motforestillinger til dette.

Forslag til rutiner for bruk av alkolås, legges frem i møtet for diskusjon.
 
Vurdering: 
Aktuell bil har hatt montert alkolås i overkant av et halvt år allerede. Dette har fungert godt. Avdelingen har ingen motforestillinger til dette. Dette er også ett godt tiltak til Trafikksikker kommune. Det bør lages prosedyre for bruk av alkolås i kommunale kjøretøy og dette bør implementeres mot kommunens AKAN-opplegg.
  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 30.05.2018 14:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS