Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018 - PS 19/18 Arbeidsutvalg til Arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Christian Floan Aalberg

Arkivref : 2018/7373 - /449

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018 19/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Det opprettes et arbeidsutvalg for AMU med saksforberedende myndighet.

Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2018:

  1. Christian Floan Aalberg – leder AMU
  2. Representant fra arbeidsgiver: Bård Kotheim
  3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann.
     

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING:
Saken ble gått gjennom, og det er et ønske om at det kan opprettes et arbeidsutvalg, som kan gis saksforberedende myndighet, ikke myndighet til å ta avgjørelser på vegne av AMU. Det jobbes videre med saken og den utsettes til nestemøte i AMU, 4. juni 2018.

Følgende forslag kom fram i møte:
Saken utsettes til neste møte i AMU.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte i AMU.

----

Nytt saksfremlegg til junimøtet:

Arbeidsutvalget (AU) skal bestå av to personer og utvalgssekretær. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) leder vil være en naturlig del av dette utvalget og er i så måte en selvsagt representant. Det andre medlemmet skal representere enten arbeidsgiver eller arbeidstaker avhengig av hva leder til enhver tid er – både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal være representert i AU.

Arbeidsutvalget gis saksforberedende myndighet, men ikke myndighet til å ta avgjørelser på vegne av AMU. AU møtes i forkant av hvert møte i Arbeidsmiljøutvalget, ca. 1 måned før, og går gjennom årshjul, innsendte saker, mv., og utformer sakliste og innkalling i samråd med utvalgssekretær..
 
Vurdering: 
Følgende representanter velges inn i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2018:

  1. Christian Floan Aalberg – leder AMU
  2. Representant fra arbeidsgiver: Bård Kotheim
  3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann.

 
  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.05.2018 07:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS