Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018 - PS 20/18 AMU - Innherred brann og redning

Saksbehandler : Christian Floan Aalberg

Arkivref : 2018/7373 - /449

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.06.2018 20/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Som arbeidsgiverrepresentant fra Verdal kommune til AMU for Innherred brann og redning velges:
Bård Kotheim

Som arbeidstakerrepresentant fra Levanger kommune til AMU for Innherred brann og redning velges:
Christian Floan Aalberg.
 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I vedtektene for Innherred brann og redning framgår følgende:

KAP. 12. TILLITSVALGTORDNING, VERNETJENESTE OG ARBEIDSMILJØUTVALG

12.1 Fagorganisasjonene ivaretar løsninger for plasstillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens bestemmelser. Hovedtillitsvalgte følger forretningsadressekommunen. Vara for HTV er fra den andre deltakerkommunen.

12.2 De deltakende kommuner utgjør hvert sitt verneområde. Det velges verneombud for hvert av verneområdene. Ett av disse skal inneha rollen som hovedverneombud.

12.3 Arbeidsmiljøutvalg etableres med seks personer: en representant fra arbeidsgiversiden og en fra arbeidstakersiden fra hver av de deltakende kommuners arbeidsmiljøutvalg, samt samarbeidets hovedverneombud og daglige leder.
 
Vurdering: 
Saken legges med dette fram for AMU som må velge representanter til samarbeidets AMU.

 
  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 30.05.2018 15:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS