Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         09.04.2018
Tid :           13:00 -    
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 09/18 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 05.02.2018 Protokoll
PS 11/18 Nytt verneområde for Rehabiliteringstjenesten, Elvebredden og Frisklivssentralen Saksframlegg Protokoll
PS 12/18 Evaluering av 40-timers kurs 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 13/18 Rapportering av innsendte HMS/IA planer Saksframlegg Protokoll
PS 14/18 Opprettelse av arbeidsutvalg i AMU Saksframlegg Protokoll
PS 15/18

Orienteringer

 1. Valg av vara HVO
  v/ Leder Christian Floan Aalberg
 2. Evaluering av 40 timers HMS/IA kurs
  v/ HMS/IA Rådgiver Jan Erik Hermann
 3. Evaluering av kommunens kvalitetssystem
  v/ HMS/IA Rådgiver Jan Erik Hermann
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 09.04.2018

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Christian Floan Aalberg Leder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Nestleder Ja Fagforbundet
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Fagforbundet - Geir Singstad møtte som vara
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær AMU, HMS/IA Rådgiver  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 09/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
PS 15/18 nr. 2 strykes. Samme sak som PS 12/18.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
PS 15/18 nr. 2 strykes.
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
 

 

PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 05.02.2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 05.02.2018 godkjennes.
   
  
  

PS 11/18 Nytt verneområde for Rehabiliteringstjenesten, Elvebredden og Frisklivssentralen    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING: 
Følgende forslag kom fram i møte:
Det opprettes et nytt verneområdet med eget verneombud for avdelinger/enheter ved Elvebredden aktivitetstilbud, aktivitetstjenester og Frisklivssentralen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Det opprettes et nytt verneområdet med eget verneombud for avdelinger/enheter ved Elvebredden aktivitetstilbud, aktivitetstjenester og Frisklivssentralen.
   
 
  

PS 12/18 Evaluering av 40-timers HMS/IA kurs 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING: 
Følgende forslag kom opp i møte:
Punkt 1 og 2 strykes i forslag til vedtak.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2018 til orientering   
 
  

PS 13/18 Rapportering av innsendte HMS/IA planer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag:
Manglende evalueringer og justerte HMS/IA planer for 2017 og 2018 følges videre opp av rådmannen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Manglende evalueringer og justerte HMS/IA planer for 2017 og 2018 følges videre opp av rådmannen.
 

  

 
PS 14/18 Opprettelse av arbeidsutvalg i AMU   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING: 
Saken ble gått gjennom, og det er et ønske om at det kan opprettes et arbeidsutvalg, som kan gis saksforberedende myndighet, ikke myndighet til å ta avgjørelser på vegne av AMU. Det jobbes videre med saken og den utsettes til nestemøte i AMU, 4. juni 2018.

Følgende forslag kom fram i møte:
Saken utsettes til neste møte i AMU.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Saken utsettes til neste møte i AMU.
 
 

PS 15/18 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 09.04.2018

BEHANDLING: 
Orienteringer

 1. Valg av vara HVO v/ Leder Christian Floan Aalberg
  Verdal kommune og Levanger kommune har hatt, og har egne frikjøpte Hovedverneombud. Disse 2 har tidligere vært gjensidig vara for hverandre. Etter oppløsningen av Innherred samkommune, og opprettelsen av ny organisasjon, så bør det velges en egen vara for Hovedverneombudet i Verdal kommune. Både med tanke på sårbarhet, deling av kunnskap, og mulighetene til å spille hverandre enda bedre.
  Hvilke oppgaver skal en vara ha? Skal det eventuelt være en frikjøpsprosess?
  Det fremmes en egen sak på dette til neste møte i Arbeidsmiljøutvalget.
   
 2. Evaluering av kommunens kvalitetssystem v/ HMS/IA Rådgiver Jan Erik Hermann
  Verdal kommune og Levanger kommune har et kvalitetssystem, Compilo, som er bygget opp i en felles organisasjonsstruktur for de 2 kommunene. Verdal og Levanger har hatt dette kvalitetssystemet i snart 10 år. Det kommer en ny oppgradert versjon av dette systemet i juni 2018. Dagens versjon driftes ut 2019. Innføring av denne nye versjonen vil medføre en del opplæring. I forbindelse med at kommunene har hatt systemet i snart 10 år, innfasing av ny versjon som krever opplæring, samt opphøret av Innherred samkommune, evalueres dagens kvalitetssystem. 
   

     
 Til toppen av siden

Publisert: 06.02.2018 15:01 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS