Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018 - PS 11/18 Nytt verneområde for Rehabiliteringstjenesten, Elvebredden og Frisklivssentralen

Saksbehandler : Gunn S. Wolden

Arkivref : 2018/6335 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018 11/18

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Det opprettes et nytt verneområdet med eget verneombud for avdelinger/enheter ved Stekke omsorgsboliger og Frisklivssentralen.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Rehabiliteringstjenesten har de siste årene tilhørt verneområdet sammen med hjemmetjenesten Øra, hjemmetjenesten Vinne og saksbehandlerkontor. Dette er et stort verneområde, med mange ansatte spredd på flere bygninger i tillegg til arbeid som blir utført i brukenes hjem. Sommeren 2017 åpnet dagtilbudet på Elvebredden og Frisklivssentralen ble flyttet til hjemmetjenesten. Det er behov for å knytte disse enhetene til et verneområde. De ansatte har funnet verneombud for det nye verneområdet.

Viser til AML § 6-1(2)
Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse,arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte.
 
Vurdering: 
Verneområdet for Rehabiliteringstjenesten hjemmetjenesten Øra, hjemmetjenesten Vinne og saksbehandlerkontor er veldig stort og det er vanskelig for verneombudet å ha oversikt og være tilgjengelig for ansatte. Et nytt verneområde med eget verneombud for avdelinger/enheter ved Stekket omsorgsboliger og Frisklivssentralen vil sikre verneombud for enhetene som i dag ikke er dekket, og gjøre trykket på verneombud for verneområdet hjemmetjenesten Øra, hjemmetjenesten Vinne og saksbehandlerkontor mindre.
  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.04.2018 10:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS