Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018 - PS 12/18 Evaluering av 40-timers HMS/IA kurs 2018

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018 12/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2018 til orientering.

 1. Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre 40 timers HMS kurs.
  - Kurs for ledere/verneombud bør oppdateres etter 8 år.
  - Kurset kan gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 2. Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.
  - Hovedverneombudet har en samlet oversikt over hvem som har deltatt på 40 timers HMS kurs. Tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo.
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Evalueringsrapport 40-timers HMS kurs 2018 legges frem i møtet.

Saksopplysninger:
Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS opplæring.

Arbeidsmiljøloven
§3-5 Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
§ 3-19 Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Vurdering: 
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2018 til orientering.

 1. Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre 40 timers HMS kurs.
  - Kurs for ledere/verneombud bør oppdateres etter 8 år.
  - Kurset kan gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 2. Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.
  - Hovedverneombudet har en samlet oversikt over hvem som har deltatt på 40 timers HMS kurs. Tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo.
   

 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.04.2018 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS