Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018 - PS 14/18 Opprettelse av arbeidsutvalg i AMU

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 09.04.2018 14/18

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Det opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, motsats fra arbeidstaker/arbeidsgiver og sekretær. AU gis myndighet til å ta avgjørelse i saker som omhandler den daglige driften, samt saker som må behandles før neste fastsatte AMU. AU skal også sørge for driften av AMU med tanke på innkallinger, saklister, agenda, mv, iht. til gjeldene lover, forskrifter og til enhver tid vedtatte årshjul.

AMU kan til enhver tid definere hvilke saker som kan håndteres av AU og denne ordningen evalueres fortløpende.

Alle saker som er behandlet av AU skal refereres på førstkommende AMU.
 
Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I driften av Arbeidsmiljøutvalget kan det komme opp mindre saker som trenger tilbakemelding eller svar, det skal utarbeides sakliste, mv. Tidsrommet fram til neste møte i AMU kan være lang og det er derfor både vanskelig å svare på henvendelser og opprettholde den daglige driften.

Det foreslås å danne et arbeidsutvalg (AU) som kan håndtere dette. Det mest hensiktsmessige er om AU består av leder, motsats fra arbeidstaker/arbeidsgiver og sekretær. AU bør møte minst en gang før hvert AMU for å gå gjennom innmeldte saker o.l. og ellers ved behov.
 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.04.2018 11:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS