Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 07.09.2020 - PS 47/20 Nærværsutvikling delårsrapport 2

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 07.09.2020 47/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Saken legges frem for drøfting og beslutning i AMU. 
 
Vedlegg: 

  1. Delårsrapport pr. mai
  2. Delårsrapport pr. mai sammendrag fravær og nærværsoppfølging

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Delårsrapport 2/2020 for Verdal kommune er politisk behandlet 31.08.2020. Delårsrapporten inneholder bl.a. fraværsstatistikk og nærværsarbeid for de enkelte virksomhetsområdene i Verdal kommune. Delårsrapporten viser en bekymringsfull utvikling i nærværet, innenfor konkrete avdelinger på flere tjenesteområder.

Delårsrapporten legges med som vedlegg. Det er i tillegg laget et sammendrag som legges ved. Dette er kun et uttrekk av fraværstall og nærværsarbeidet fra rapporten.

Legg frem delårsrapporten, og tallene for drøfting. 

Vurdering: 
Delårsrapport ink. fraværsstatistikk og nærværsarbeid viser en bekymringsfull utvikling innenfor konkrete avdelinger på flere tjenesteområder i Verdal kommune.

Rapporten legges fram for drøfting og beslutning, slik at AMU kan ta en stilling til videre håndtering.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.04.2021 08:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS