Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2020

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Porcelenstrand, Herredshuset
Dato :         30.11.2020
Tid :           13:15    
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 53/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 54/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 10.11.2020 Protokoll
PS 55/20 Uttalelse til budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024
Saksframlegg Protokoll
PS 56/20 Rapportering forbedringsmeldinger og avvik Saksframlegg Protokoll
PS 57/20 Opprettelse av Innovasjonspris  Saksframlegg Protokoll
 PS 58/20 Statusrapportering om vår IA-arbeid fra NAV Arbeidslivssenter
Saksframlegg Protokoll
PS 59/20 Møteplan AMU 1. møte 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 60/20  Orienteringer:
- Deltakelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk, implementering av arbeidsgiverpolitikken HMS og IA , ved Rådgiver Jan Erik Hermann
- Valg av bedriftshelsetjeneste, ved Rådgiver Jan Erik Hermann
- Valg av leverandør for kvalitetssystem, ved Rådgiver Jan Erik Hermann
- Retningslinjer for bruk av sosiale medier, ved Kari Forberg Prestvik, Virksomhetsleder arkiv, informasjon og service
NAV Arbeidslivssenter i Verdal kommune 2020 v/Endre Tolo Hausberg, seniorrådgiver NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 30.11.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Fagforbundet - Vara: Camilla Frøseth
Frode Kvittem
Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  
Kari Forberg Prestvik Virksomhetsleder Arkiv, informasjon og service
 
Gunn Wolden Rådgiver personal og HMS  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT Bedriftshelsetjeneste  
Endre Tolo Hausberg NAV Arbeidslivssenter  

 

 

PS 53/20 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

            

 

PS 54/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 10.11.2020 godkjennes.

VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 10.11.2020 godkjennes. 
  
    
    

PS 55/20 Uttalelse til budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. AMU støtter retningen på og tiltakene i økonomiplanen knyttet til realisering av nylig vedtatt arbeidsgiverpolitikk, og har tro på at dette virker.
 2. AMU vil fremheve at ved omstilling av organisasjonen skal endringer og prosesser gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljøutvalget ber herunder det utvidete partssamarbeidet å ha særlig fokus på - gode rutiner for informasjon, tilrettelegging og utvikling av de ulike arbeidsplassene som berøres av omstillingene - gode rutiner for drøfting av arbeidsforholdene, for rådføring med vernetjenesten og for ansattes medvirkning - god systematikk i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, med spesielt fokus på risikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko - vern mot diskriminering
 3. AMU ber om å bli holdt løpende orientert om de arbeidsmiljømessige effektene av nedbemanningen som følge av budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024. Dersom det oppstår en markant nedgang i nærvær, skal AMU underrettes snarest.
 4. Enheter og virksomheter som skal nedbemanne skal gjøre en risikovurdering av sitt arbeidsmiljø. Det foretas en vurdering av hvilke oppgaver en kan slutte med, alternativt endre, som resultat av budsjettet. Resultatet av denne prosessen, med forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens, skal legges fram på første AMU- møte i 2021.

 

VEDTAK:  

 1. AMU støtter retningen på og tiltakene i økonomiplanen knyttet til realisering av nylig vedtatt arbeidsgiverpolitikk, og har tro på at dette virker.
 2. AMU vil fremheve at ved omstilling av organisasjonen skal endringer og prosesser gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljøutvalget ber herunder det utvidete partssamarbeidet å ha særlig fokus på - gode rutiner for informasjon, tilrettelegging og utvikling av de ulike arbeidsplassene som berøres av omstillingene - gode rutiner for drøfting av arbeidsforholdene, for rådføring med vernetjenesten og for ansattes medvirkning - god systematikk i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, med spesielt fokus på risikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko - vern mot diskriminering
 3. AMU ber om å bli holdt løpende orientert om de arbeidsmiljømessige effektene av nedbemanningen som følge av budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024. Dersom det oppstår en markant nedgang i nærvær, skal AMU underrettes snarest.
 4. Enheter og virksomheter som skal nedbemanne skal gjøre en risikovurdering av sitt arbeidsmiljø. Det foretas en vurdering av hvilke oppgaver en kan slutte med, alternativt endre, som resultat av budsjettet. Resultatet av denne prosessen, med forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens, skal legges fram på første AMU- møte i 2021.

 

 

PS 56/20 Rapportering forbedringsmeldinger og avvik   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Gunn Wolden presenterte kvalitetssystemet Compilo og viste trender i avvik. I tillegg ble det viste til hvordan Compilo kan brukes som et verktøy i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

VEDTAK:  
AMU tar saken til orientering.

 

 

PS 57/20 Opprettelse av Innovasjonspris   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

VEDTAK:  
AMU tar saken til orientering.

 

 

PS 58/20 Statusrapportering om vår IA-arbeid fra NAV Arbeidslivssenter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Statusrapport ble presentert i teamsmøtet.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

VEDTAK:  
AMU tar saken til orientering.

 

 

PS 59/20 Møteplan AMU 1. møte 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende dato for første møte 2021:
Mandag 18. januar, 13.00 – 15.30.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende dato for første møte 2021:
Mandag 18. januar, 13.00 – 15.30.

 

 

PS 60/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2020

BEHANDLING:
Orienteringer:

 1. Deltakelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk, implementering av arbeidsgiverpolitikken HMS og IA, ved Rådgiver Jan Erik Hermann
  Prosjektet et implementeringen av vår vedtatte arbeidsgiverpolitikk på HMS og IA-området, i 2 konkrete virksomhetsområder; ROS og Boda. Det er laget en del rutiner og maler som finnes i kvalitetssystemet Compilo, under mappen arbeidsgiverpolitikk. Disse er tilgjengelige for bruka av alle avdelinger i Verdal kommune. Jan Erik og Gunn har startet med informasjon og opplæring i de 2 virksomhetsområdene. Alle avdelinger vil få besøk i det utvidede partssamarbeidet, og et oppstartsmøte med alle ansatte.
 2. Valg av bedriftshelsetjeneste, ved Rådgiver Jan Erik Hermann
  Verdal kommune har hatt en prosess ifm valg av bedriftshelsetjeneste. 5 leverandører leverte tilbud. Verdal kommune har valgt Friskgården bedriftshelsetjeneste, som leverandør for bedriftshelsetjenester de neste 2 årene pluss opsjon. Oppstart er fra 01.01.2021. Prosesser som allerede er startet opp med vår ANT bedriftshelsetjeneste, fullføres. Anbudsprosess kjørt i samarbeid med Innkjøp.
 3. Valg av leverandør for kvalitetssystem, ved Rådgiver jan Erik Hermann
  Verdal kommune har hatt en prosess ifm valg av kvalitetssystem. Det ble kjørt en anbudsprosess, der vi gikk videre med 3 leverandører av kvalitetssystem. Kvalitetssystemet Compilo ble valgt som fortsatt leverandør. Anbudsprosess kjørt i samarbeid med Innkjøp.
 4. Retningslinjer for bruk av sosiale medier, ved Kari Forberg Prestvik, Virksomhetsleder arkiv, informasjon og service.

 
NAV Arbeidslivssenter i Verdal kommune 2020 v/Endre Tolo Hausberg, seniorrådgiver NAV Arbeidslivssenter Trøndelag

 
VEDTAK: 
Orienteringssakene tas til orientering.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 16.12.2020 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS