Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 18.01.2021

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Teamsmøte
Dato :         18.01.2021
Tid :           13:00  

 


  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 02/21 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 30.11.2020 Protokoll
PS 03/21 Presentasjon av Friskgården bedriftshelsetjeneste
Saksframlegg Protokoll
PS 04/21 Valg av medlemmer, leder og nestleder AMU 2021
Saksframlegg Protokoll
PS 05/21 Møteplan for AMU 2021  Saksframlegg Protokoll
 PS 06/21 Digital HMS og IA plan
Saksframlegg Protokoll
PS 07/21 Orienteringer:
Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 18.01.2021

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet 
Frode Kvittem
Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  


 

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Jens Ole Holtan Friskgården bedriftshelsetjeneste
 


 

 

 

PS 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til møtet:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

            

 

PS 02/21 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 30.11.2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 30.11.2020 godkjennes.
  
    
    

PS 03/21 Presentasjon av Friskgården bedriftshelsetjeneste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING:  
Friskgården bedriftshelsetjeneste kjørte i møtet, en swot-kartlegging av arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Rapport med resultat av swot-kartlegging i AMU 18. januar, legges frem for behandling i AMU 22. februar.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Rapport med resultat av swot-kartlegging i AMU 18. januar, legges frem for behandling i AMU 22. februar.
  

 

PS 04/21 Valg av medlemmer, leder og nestleder AMU 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING:  
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2021.

Arbeidsmiljøutvalgets sin leder fremmet følgende forslag:
Espen Munkvold velges inn som ny representant fra arbeidsgiver.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 20121 velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2021, velges: Anne Grete Wold Olsen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Espen Munkvold velges inn som ny representant fra arbeidsgiver.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 20121 velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2021, velges: Anne Grete Wold Olsen.

 

 

PS 05/21 Møteplan for AMU 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møtedatoer i 2021:

  • Mandag 22. februar
  • Mandag 19. april
  • Mandag 7. juni
  • Mandag 13. september
  • Mandag 15. november

 

Alle møter fra 13.00 - 15.30

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møtedatoer i 2021:

  • Mandag 22. februar
  • Mandag 19. april
  • Mandag 7. juni
  • Mandag 13. september
  • Mandag 15. november

 

Alle møter fra 13.00 - 15.30

 

 

 

PS 06/21 Digital HMS og IA plan   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering. Digital HMS og IA plan tas i bruk fra 25. januar 2021, med en justering på kommunens mål for å skape enda bedre forankring til vedtatt arbeidsgiverpolitikk. Denne justeringen gjøres av Personal og HMS.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken tas til orientering. Digital HMS og IA plan tas i bruk fra 25. januar 2021, med en justering på kommunens mål for å skape enda bedre forankring til vedtatt arbeidsgiverpolitikk. Denne justeringen gjøres av Personal og HMS.

 

  
 
PS 07/21 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.01.2021

BEHANDLING:  
Espen Munkvold orienterte om utfordringer knyttet til å opprettholde skoledrift fordi renholderne var i karantene.

Aktuelle løsninger ble drøftet, og det ble konkludert.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS