Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 18.01.2021 - PS 04/21 Valg av medlemmer, leder og nestleder AMU 2021

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 18.01.2021
04/21  


Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2021.

Espen Munkvold velges inn som ny representant fra arbeidsgiver.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 20121 velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2021, velges: Anne Grete Wold Olsen.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:  
Arbeidsmiljøloven §7-1 pkt 4.
(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.
Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden bytter på å ha ledervervene. Lise Heggdal som representerer arbeidstakersiden, har vært leder i 2020.
Christian Floan Aalberg har vært nestleder i samme periode.

På arbeidsgiverside går Bård Kotheim ut av sin rolle som medlem av Arbeidsmiljøutvalget. Han erstattes av Espen Munkvold

Vurdering:
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2021.

Espen Munkvold velges inn som ny representant fra arbeidsgiver.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 20121 velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2021, velges: Anne Grete Wold Olsen.

 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.01.2021 09:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS