Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2020 - PS 59/20 Møteplan AMU 1. møte 2021

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2020 59/20

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende dato for første møte 2021:
Mandag 18. januar, 13.00 – 15.30.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal avholder som regel 5 faste møter i året. Henholdsvis 3 møter i løpet av første halvår og 2 møter på høstparten. Disse møtene holdes i sammenheng med kommunestyre, formanskap, og administrasjonsutvalgsmøter. Møtedato for disse møtene er ennå ikke satt. Derfor settes nå kun dato for det første møtet i 2021. Møteplan for de resterende møtene settes i neste møte.

2-3 møter forsøkes, som normalt, avholdt ute i avdelingene. P.g.a koronasituasjonen, evalueres dette fortløpende. Pr. i dag ikke aktuelt.

I tillegg til de nevnte 5 møtene så kan det også, gjennom året, bli innkalt til ekstra møter etter behov.

Vurdering:  

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.01.2021 08:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS