Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2021

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Teamsmøte
Dato :         19.04.2021
Tid :           13:00  
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 18/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 19/21 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 22.02.2021 Protokoll
PS 20/21 Innføring av sluttsamtale
Saksframlegg Protokoll
PS 21/21 Status og oppfølging forbedringsforslag 2020
Saksframlegg Protokoll
PS 22/21 Oppfølging av swot-analyse Friskgården
Saksframlegg Protokoll
 PS 23/21 Forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier
Saksframlegg Protokoll
PS 24/21 Endringer i verneområder for Bo og dagtilbudstjenesten
Saksframlegg Protokoll
PS 25/21 Orienteringer
- ROS-vurdering skole, rapport fra ANT bedriftshelsetjeneste
Orientering ved Bjørn Engelin, Personal og HMS.
- Tall og statistikk sykefravær Verdal kommune som arbeidsgiver 2020. Orientering ved Endre Tolo Hausberg, NAV Arbeidslivssenter
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 19.04.2021

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Leder Ja Arbeidsgiver
Anne Grete Wold Olsen Nestleder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet 
Frode Kvittem
Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  
Kari Forberg Prestvik Virksomhetsleder arkiv, informasjon og service
 
Bjørn Engelin Rådgiver Personal og HMS  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Jens Ole Holtan Friskgården bedriftshelsetjeneste
 
Endre Tolo Hausberg NAV Arbeidslivssenter  

 

 

PS 18/21 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

            

 

PS 19/21 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 22.02.2021 godkjennes.

Ved votering ble forslag enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 22.02.2021 godkjennes.
  
    
    

PS 20/21 Innføring av sluttsamtale  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING: 
På grunnlag av tilbakemeldinger fra flere av arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, fremmet arbeidsmiljøutvalgets leder følgende forslag til vedtak:

AMU vedtar fremlagte utkast ink. endringsinnspill som kom fram i møtet.
Utkast justert for endringer, tas deretter i bruk.
Evaluering første møte i AMU 2022.
Det utvikles en rutine for bruk.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
AMU vedtar fremlagte utkast ink. endringsinnspill som kom fram i møtet.
Utkast justert for endringer, tas deretter i bruk.
Evaluering første møte i AMU 2022.
Det utvikles en rutine for bruk.

 

 

PS 21/21 Status og oppfølging forbedringsforslag 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 22/21 Oppfølging av swot-analyse Friskgården   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING: 
Etter tilbakemeldinger fra arbeidsmiljøutvalget, fremmer arbeidsmiljøutvalgets leder følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. BODA, ROS og Hjemmetjenesten inviteres inn i AMU-møter ut året, for å dele erfaringer på det de lykkes med, og drøfte hvordan vi kan oppnå en spredningseffekt i resten av organisasjonen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. BODA, ROS og Hjemmetjenesten inviteres inn i AMU-møter ut året, for å dele erfaringer på det de lykkes med, og drøfte hvordan vi kan oppnå en spredningseffekt i resten av organisasjonen.

 

 

PS 23/21 Forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING:  
Det ble presentert 2 forslag til retningslinjer i møtet. Nummer 1 for bruk av sosiale medier,
Og nummer 2, kommunens offisielle kontoer i sosiale medier.
Det kom frem 2 endringsforslag fra arbeidsmiljøutvalget.

På grunnlag av disse innspillene fremmer arbeidsmiljøutvalgets leder følgende forslag til vedtak:
Retningslinjer for bruk av medier og for kommunens offisielle kontoer i sosiale medier vedtas i tråd med fremlagte forslag, med følgende endringer:

  • Under forslag 1: Verdal kommune fraråder at ansatte har elever/brukere/pårørende som venner på sosiale medier.
  • Under forslag 2: Er det behov for å opprette nye kontoer på sosiale medier, skal dette besluttes av virksomhetsleder.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Retningslinjer for bruk av medier og for kommunens offisielle kontoer i sosiale medier vedtas i tråd med fremlagte forslag, med følgende endringer:

  • Under forslag 1: Verdal kommune fraråder at ansatte har elever/brukere/pårørende som venner på sosiale medier.
  • Under forslag 2: Er det behov for å opprette nye kontoer på sosiale medier, skal dette besluttes av virksomhetsleder.

 

 


PS 24/21 Endringer i verneområder for Bo og dagtilbudstjenesten    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Det gjøres endringer i verneområder i Bo og dagtilbudstjenesten, som beskrevet.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Det gjøres endringer i verneområder i Bo og dagtilbudstjenesten, som beskrevet.

 

 

PS 25/21 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2021

BEHANDLING: 

  1. ROS-vurdering skole, rapport fra ANT bedriftshelsetjeneste, orientering ved Bjørn Engelin, Personal og HMS.
  2. Tall og statistikk sykefravær Verdal kommune som arbeidsgiver 2020, orientering ved NAV arbeidslivssenter, Endre Tolo Hausberg. 

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar sakene til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar sakene til orientering.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 05.05.2021 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS