Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2021 - PS 20/21 Innføring av sluttsamtale

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2021/1260 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2021 20/21

  

Leders forslag til vedtak: 
AMU vedtar foreliggende mal for sluttsamtale.
Mal for sluttsamtale evalueres i første AMU-møte 2022..

Vedlegg:
Utkast sluttsamtale.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:  
Det har kommet opp et forbedringsforslag, der det fremheves at det er behov for å sikre en god avslutning av arbeidsforhold i kommunen. Forbedringsforslaget beskriver følgende: «Det burde gjennomføres sluttsamtaler med ansatte som sier opp sin stilling i Verdal kommune. Dette for å kunne fange opp forbedringer kommunen kan gjøre ift sin rolle som arbeidsgiver. Samtalene bør gjennomføres av personal, som en "nøytral" part.»

Vurdering:  
For å sikre at virksomheten setter i gang riktige tiltak for å beholde ønsket kompetanse, må det foreligge faktagrunnlag.

Systematisk kartlegging av sluttårsaker og evaluering av arbeidsforhold når noen slutter, vil sammen med rekrutteringstall og medarbeiderdemografi osv. gi informasjonen du trenger for å sette i gang virkningsfulle tiltak for å sikre ønsket kompetanse også i fremtiden. I denne saken behandler vi sluttsamtale, og sentrale spørsmål vil være hvilke spørsmål som er relevante, hvordan vi gjør det, og hvem som gjør det.

Hensikten med sluttsamtale er å forstå årsaker til turnover slik at virksomheten kan sette i gang målrettede tiltak for å beholde ønsket kompetanse lenger.

De som slutter får tilsendt et spørreskjema. Spørreskjema sendes ut samtidig med personalmelding med sluttdato, og er utgangspunkt for en sluttsamtale.

Innspillene fra sluttevalueringer blir satt sammen i en årlig/halvårlig rapport. Rapporten sees sammen med annen styringsinformasjon som rekrutteringstall og medarbeiderdemografi og blir presentert for øverste ledergruppe i virksomheten.

Det vil være relevant, i hvert fall på sikt, å ha en digital løsning. Skjemaet vil bli lagt i Compilo, og det må være sjekklister som sikrer at sluttsamtale blir en integrert del av avslutningen av arbeidsforhold i Verdal kommune.

Personal har etablert et utkast til sluttsamtale til drøfting i Amu, og som følger saken som vedlegg. Behandlingen i Amu bør ende opp i konklusjoner som gjør at vi kan ta det i bruk med noen justeringer som følge av oppspill i møtet.

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.04.2021 11:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS