Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 19.04.21 - PS 23/21 Forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2021/1266 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2021 23/21

  

Leders forslag til vedtak:
Retningslinjer for bruk av sosiale medier og for kommunens offisielle kontoer i sosiale media vedtas i tråd med forslagene.

Vedlegg:

  1. Forslag- retningslinjer for bruk av sosiale medier
  2. Forslag- retningslinjer kommunens offisielle kontoer i sos media.

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:  
Saksbehandlingen av dette ble påstartet allerede for et par år siden, og kommunens folk på informasjon, arkiv og service m.fl. deltok i det innledende arbeidet. Så stoppet arbeidet litt opp.

Så kom det et forslag fra en ansatt i hjemmetjenesten i 2020, der det stod følgende:
«Ønsker kjøreregler/prosedyre på hva som kan legges ut, og at ansatte ikke legger ut innlegg som kan skade andres omdømme. Det skaper ikke godt arbeidsmiljø.»

På basis av dette ble arbeidet gjenopptatt, og presenteres her i to ulike dokument. Et av dokumentene beskriver hvordan en forventer at ansatte opptrer i sosiale media, og det andre handler om hvordan en håndterer kommunens offisielle kontoer.

Arbeidsgruppen har bestått av leder arkiv og service, kommuneplanlegger, samfunnsutvikler/folkehelsekoordinator, og medierådgiveren vår. I tillegg har dokumentene vært gjenstand for deling og tilbakemeldinger over Teams fra virksomhetsledere og vårt personvernombud.
Saken legges nå frem for Amu for vurdering og beslutning, og forslagene til de to ulike retningslinjene ligger vedlagt.

Vurdering:  
Slik det belyses av forslagsstiller, så kan ukritisk bruk av sosiale media skade både omdømmet til en tjeneste eller også til kommunen. Det kan også påføre mennesker belastning knyttet til måten mange velger å uttrykke seg i sosiale media, der det ofte kan komme uttalelser «uten filter».
Samtidig skal en være svært bevisst på balansen i forhold til menneskers ytringsfrihet. Det er på grunn av disse vurderingene at arbeidet stod litt i stampe. Når forslaget fra en ansatt i likevel kom, så ble arbeidet gjenopptatt.

Saksbehandler mener at retningslinjene som nå presenteres ivaretar på en god måte den balansen som skal være «fremme i pannen» på den enkelte ansatte, samtidig som de ikke går for langt i forhold til å dempe ytringsfriheten.
Saksbehandler velger å legge frem dokumentene direkte i Amu, og at drøftinger og beslutninger gjennomføres der.
Arbeidsgiver er likevel ydmyk i forhold til fagorganisasjonene synspunkter dersom det er ønskelig med en bredere runde blant medlemmene før retningslinjene «bankes».

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.04.2021 11:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS