Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 27.09.2021

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Porcelenstrand, Herredshuset 3. etasje
Dato :         27.09.2021
Tid :           13:00  

 

  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 32/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 33/21 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 14.06.2021 Protokoll
PS 34/21 Rapport 1. halvår ved Arbeidslivssenteret
Saksframlegg Protokoll
PS 35/21 Erfaringer med bruk av ekspertbistand
Saksframlegg Protokoll
PS 36/21 Nye bygg
Saksframlegg Protokoll
 PS 37/21 God praksis for håndtering av avvik og forbedringsmeldinger
Saksframlegg Protokoll
PS 38/21 Resultat og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 39/21 Rapport sykefravær  Saksframlegg Protokoll
PS 40/21 Orienteringer:
Rapport Arbeidsmiljøprosjekt KLP
Rapport barnehage Leksdal 
Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 27.09.2021

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Leder Ja Arbeidsgiver
Anne Grete Wold Olsen Nestleder Nei Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet 
Geir Olav Jensen
Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Jens Ole Holtan Friskgården bedriftshelsetjeneste
 
Endre Tolo Hausberg Arbeidslivssenteret  

 

 

PS 32/21 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

 

 

PS 33/21 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalget 14.06.2021 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalget 14.06.2021 godkjennes.
  
    
    

PS 34/21 Rapport 1. halvår ved Arbeidslivssenteret  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING: 
Rapport fra NAV Arbeidslivssenter 1. halvår 2021 (PDF)

På grunnlag av diskusjoner og innspill som kom fram i møtet, ble følgende forslag til vedtak fremmet:
AMU forventer at bruk av ekspertbistand i kommunen økes. AMU ber om at NAV arbeidslivsenter inviteres inn i aktuelle lederfora innenfor oppvekst for å orientere om ordningen. Tilsvarende bør NAV arbeidslivssenter også inviteres inn for orientering i virksomhetsledermøte.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
AMU forventer at bruk av ekspertbistand i kommunen økes. AMU ber om at NAV arbeidslivsenter inviteres inn i aktuelle lederfora innenfor oppvekst for å orientere om ordningen. Tilsvarende bør NAV arbeidslivssenter også inviteres inn for orientering i virksomhetsledermøte.

 

 

PS 35/21 Erfaringer med bruk av ekspertbistand   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING:  
Vurdering av ekspertbistand fra Friskgården (PDF)

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 36/21 Nye bygg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 37/21 Internkontroll og god praksis for håndtering av avvik og forbedringsmeldinger   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING:  
På grunnlag av drøftinger i AMU ble opprinnelig punkt pkt 1 endret og pkt 3 ble lagt til ift. ønsket om en konkretisering av hva som legges i begrepet god praksis.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Alle arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerrepresentanter skal sammen etablere god praksis for håndtering av avvik og forbedringsmeldinger i tråd med bestemmelsene i HMS internkontrollforskriften
  2. Personal- og HMS- avdelingen skal gjennomføre kompetansehevende tiltak for organisasjonen for å gjøre organisasjonen rustet til å ivareta arbeidet med kontinuerlig forbedring på HMS- området.
  3. Personal- og HMS- avdelingen utvikler en prosedyre for hva som er god praksis.

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Alle arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerrepresentanter skal sammen etablere god praksis for håndtering av avvik og forbedringsmeldinger i tråd med bestemmelsene i HMS internkontrollforskriften
  2. Personal- og HMS- avdelingen skal gjennomføre kompetansehevende tiltak for organisasjonen for å gjøre organisasjonen rustet til å ivareta arbeidet med kontinuerlig forbedring på HMS- området.
  3. Personal- og HMS- avdelingen utvikler en prosedyre for hva som er god praksis.

 

 

PS 38/21 Resultat og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING:  
Det er gjennomført ledelsens gjennomgåelse av 10- faktorundersøkelsen allerede, i en gruppe som var partssammensatt. Prioriteringen som fremkom der, er at det skal arbeides med faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling.

Samtidig scorer organisasjonen godt på motivasjon, noe vi tar med oss som en positiv faktor i det videre arbeidet.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 39/21 Rapport sykefravær   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING:  
Rapport sykefravær (PDF)

Ikke tid til behandling av denne saken.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Rapport sykefravær flyttes til neste møte i AMU.

Ved votering ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Rapport sykefravær flyttes til neste møte i AMU.

 

 

PS 40/21 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 27.09.2021

BEHANDLING:  
Ikke tid til behandling av denne saken.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Orienteringssakene flyttes til neste møte i AMU.

Ved votering ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Orienteringssakene flyttes til neste møte i AMU.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS