Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Herredshuset Møterom 3.etg
Dato :         29.02.2016
Tid :           13:00 - 15:00

Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 2/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 09.11.2015 Protokoll
PS 3/16 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2016

Saksframlegg

Protokoll
PS 4/16 Ungdommens hus, Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 5/16 Sykefraværsstatistikk 2015 - Rapportering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 6/16 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS & Bedriftshelse AS - Presentasjon av rapport til AMU Verdal

Saksframlegg

Protokoll
PS 7/16 AKAN-arbeidet i Verdal, Levanger og Innherred samkommune - Statusrapport

Saksframlegg

Protokoll
PS 8/16 Avviksrapport 2015 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Verdal

Saksframlegg

Protokoll
PS 9/16 Orienteringer

-

Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 29.02.16

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Frode Kvittem Nestleder Ja Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Personal- og organisasjonssjef  
Oddvar Govasmark Ingeniør – Saksbehandler Teknisk drift  


 Ellers møtte:

  • Jon Aune, Bedriftshelsetjenesten Ant
  • Rune Holmlimo, Bedriftshelsetjenesten Ant

 

 

PS 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016  Til toppen av siden

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner innkalling og sakliste

 

 

PS 2/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra AMU møte den 9. november 2015 godkjennes

 

 

PS 3/16 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2016  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges:

Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges:

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Det var ingen forslag som var kommet inn i forkant av møte. I møte ble Lise Heggdal foreslått som leder og Geir Sandholm ble foreslått som nestleder.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges: Lise Heggdal

Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges: Geir Sandholm

 

 

PS 4/16 Ungdommens hus, Verdal kommune  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for «Ungdommens hus – voksenopplæring flykninger» som vist i vedlegg.Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for «Ungdommens hus – voksenopplæring flykninger» som vist i vedlegg.Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.

 

 

PS 5/16 Sykefraværsstatistikk 2015 - Rapportering i AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2015 til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2015 til orientering.

 

 

PS 6/16 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS & Bedriftshelse AS - Presentasjon av rapport til AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 7/16 AKAN-arbeidet i Verdal, Levanger og Innherred samkommune - Statusrapport  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og godkjenner representanter i AKAN- utvalget.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og godkjenner representanter i AKAN- utvalget.

 

 

PS 8/16 Avviksrapport 2015 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Verdal

Rådmannens forslag til vedtak:

Avviksrapport for 2015 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Avviksrapport for 2015 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

 

 

PS 9/16 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.02.2016  Til toppen av siden

Orienteringer i møte:

HMS/IA planer 2016 og 2017 og Oppstart IA skole; disse orienteringssakene utsettes til neste AMU møte den 11. april.

Orientering om status i kommunereformarbeidet, Rådmann Jostein Grimstad

Verdal kommune forhandler nå med Frosta og Levanger kommune med sikte på å inngå en intensjonsavtale om kommunesammenslåinger. Hvis intensjonsavtalen kommer på plass legges forhandlingsresultatet ut til en rådgivende folkeavstemning den 23.mai.

Orientering om status i arbeidet om endring av helsesektoren og Endringer i hvordan vi arbeider med integrasjon av bosatte flyktninger.

Kommuneleder Velferd Anne Kari haugdal

Viser til eget vedlegg som er lagt ved saksprotokollen.

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS