Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 - PS 4/16 Ungdommens hus, Verdal kommune - behandling i Arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/6861 - /C10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 4/16

  

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for «Ungdommens hus – voksenopplæring flykninger» som vist i vedlegg.

Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.

Vedlegg:

  1. Ungdommens hus og voksenopplæring flykninger - tegninger og situasjonskart PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Byggearbeidene er planlagt oppstartet 1. mars og ferdigstillelse er satt til 31. august 2016.

Lokaliseringen av det foreslåtte Ungdommens hus blir en del av aksen fra kinobygget, teaterbygget, Tindved (med bl.a. musikk og kulturskole og Nord Universitetets teaterutdanning), skateparken og ungdommens hus/Møllegata – Voksenopplæring. Dette åpner for mange mulige samarbeidskonstellasjoner på kryss og tvers.

I all hovedsak gjelder byggesaken ombygging av eksisterende næringsbygg på Hanskemakergata 15. Dette i samsvar med reguleringsplan for «Kroken».

Huset vil ha ulike rom og fasiliteter (kafe, medierom, øvingsrom, mekkerom, blackbox samt klasserom for voksenopplæring m.m) som kan benyttes fleksibelt av ulike aktører, og målet er å få mest mulig aktivitet inn huset. Innholdet i alle disse mulighetene vil det jobbes med å tydeliggjøre denne våren, i tillegg til at fokus knyttet til integrering/inkludering vektlegges.  

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.02.2016 12:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS