Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 - PS 7/16 AKAN-arbeidet i Verdal, Levanger og Innherred samkommune - Statusrapport

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2007/4457 - /444

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 7/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og godkjenner representanter i AKAN- utvalget.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

AKAN-utvalg, underutvalg til AMU:

Består av hovedkontakt (hovedvernombudene), representant fra BHT og en representant fra administrasjonen (HMS-og kvalitetskoordinator)

 • Skal utarbeide og revidere retningslinjer.
 • Skal sørge for at ledere med personalansvar/personkontakter/verneombud og tillitsvalgte får nødvendig opplæring i AKAN-arbeid.
 • Skal bistå med informasjon om AKAN-arbeidet og rusmidler på de enkelte arbeidsplassene.
 • Skal påse at hovedkontakt opprettes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.
 • Skal avgi årlige rapporter til arbeidsmiljøutvalget.
 • Skal legge forholdene til rette for at hovedkontakt og eventuell personkontakt kan fungere uten at de har økonomisk belastning.
 • AKAN-utvalget deltar ikke i oppfølging av den enkelte arbeidstaker.


Saksopplysninger:

 1. AKAN-utvalget har ikke gjennomført noen møter i 2015.
 2. Det er kun registrert en pågående AKAN-sak i Verdal kommune i 2015. Det er ikke skrevet noen AKAN-avtaler i Levanger kommune og Innherred samkommune i 2015.
 3. AKAN ble tatt opp som et eget tema under 40 timers HMS kurset som ble gjennomført våren 2015.
 4. AKAN-utvalget gjennomførte møte den 20. januar 2016.
  Utdrag fra møtereferatet:
  Solfrid Donjem ønsker å fratre som medlem i AKAN-utvalget.
  AKAN-utvalget ble enige om at vi fortsetter videre med en AKAN-hovedkontakt fra hver kommune, og dette blir ivaretatt av hovedvernombudene, som også vikarierer for hverandre hvis det behovet oppstår.
 5. AKAN-utvalget planlegger fagdag (halvdag) i verdal og Levanger. Målgruppen er ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Fagdagen skal gjennomføres den 2.mars i Levanger og den 9.mars i Verdal. Fagdagen vil bli gjennomført i samarbeid med bedriftshelsetjenesten ANT.
 6. AKAN-utvalget vil oppdatere brosjyre, retningslinjer, avtaler og skjema som ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo i løpet av våren 2016.


Vurdering:

Følgende AKAN-utvalg velges for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune:

 • HMS og kvalitetskoordinator - Sølvi Melvold (Leder for AKAN-utvalget og sekretær)
 • Hovedvernombud Levanger og ISK – Jostein Hulbækdal
 • Hovedvernombud Verdal – Trine W Olsen
 • Bedriftshelsetjenesten ANT –Rune Holmlimo

  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.02.2016 12:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS