Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 - PS 8/16 Avviksrapport 2015 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2013/5987

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 8/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Avviksrapport for 2015 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Avviksrapport for 2015 fra kvalitetssystemet Compilo presenteres i AMU møte av

HMS-og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold

Saksopplysninger:

I kvalitetssystemet Compilo er det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker. Avviksrapportene gir en oversikt over antall avvik og avvikskategorier som er meldt på de ulike enhetene/avdelingene som er inndelt etter kommunens organisasjonsstruktur. Avvikene gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, og et dokumentasjonsgrunnlag for å rapportere blant annet nestenulykker, skader og fysiske og psykiske arbeidsmiljøsaker i organisasjonen. Avviksmodulen i Compilo ivaretar krav om rutiner for internkontroll og grunnlag for risikovurderinger og varsling.

Vurdering:

Det ble totalt rapportert 3483 avvik i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune i 2015. Dette er en økning på 657 avvik sammenlignet med 2014. Vedlagt tabell viser totalt antall avvik som er rapportert i 2014 og 2015.

Kommune Avvik 2014 Avvik 2015
Levanger 1424 1750
Verdal 1363 1713
ISK 39 20
SUM 2826 3483


Det er fortsatt store variasjoner på når det meldes og rapporteres avvik på enhetene/avdelingene/verneområdene. God avviksrapportering/avvikskultur forutsetter blant annet:

  1. Leder samarbeider tett med verneombud i oppfølging av HMS avvik
  2. Leder implementerer avvik som en del av det strukturerte HMS planarbeidet
  3. Leder følger opp avvik gjennom tiltak og tilbakemeldinger
  4. Ansatte føler seg trygg på å melde avvik
  5. Opplæring i bruk av avvikssystemet
  6. Leder avklarer med sine ansatte når det skal meldes avvik og legger til rette for en åpen avvikskultur.


I 2015 ble alle verneombud registrert som mottaker av HMS avvik som meldes på sitt verneområde.

  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.02.2016 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS