Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.08.16

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Møtested : Rådhuset Verdal møterom 3.etg
Dato :         29.08.2016
Tid :           14:00 - 15:05

 

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 25/16 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 13.06.2016 Protokoll
PS 27/16 Ørmelen skole - Utbedring av garderober og SFO - Behandling i arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg

Protokoll
PS 28/16 Oppfriskningskurs HMS for ledere og verneombud
- Orientering om kartlegging av HMS kompetanse blant ledere og verneombud
Saksframlegg Protokoll
PS 29/16 Orienteringer - Orientering om prosessen rundt oppløsning av Innherred samkommune v/ Rådmann Jostein Grimstad  - Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 29.08.16

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Frode Kvittem Medlem Ja Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Nei, ingen vara Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  
Svenn Arne Lersveen  Ingeniør, teknisk drift   
Rune Holmlimo Leder Bedriftshelsetjenesten ANT  


 

 

PS 25/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.08.2016  Til toppen av siden

Forslag i møte: 
 
Avstemning: 
 
VEDTAK:
   

 

PS 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.08.2016

Forslag i møte: 
AMU etterspør oppfølging av vedtak PS 22/16 punkt 2;

Orientering om lokal særavtalearbeidstøy,
2. AMU ber om at personal -og organisasjonsenheten innkaller arbeidsgruppen til en ny evaluering av avtalen. Evalueringsrapporten presenteres på neste AMU møte den 14. november 2016.

AMU ber om at Personal- og organisasjonsenheten følger opp vedtak fra saksprotokoll PS 22/16 punkt 2, og at det orienteres om dette på neste AMU møte i november måned.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:
AMU ber om at Personal- og organisasjonsenheten følger opp vedtak fra saksprotokoll PS 22/16 punkt 2, og at det orienteres om dette på neste AMU møte i november måned.

 

PS 27/16 Ørmelen skole - Utbedring av garderober og SFO - Behandling i arbeidsmiljøutvalget    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av garderober og SFO ved Ørmelen skole.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.08.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av garderober og SFO ved Ørmelen skole.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

 
  

PS 28/16 Oppfriskningskurs HMS for ledere og verneombud- Orientering om kartlegging av HMS kompetanse blant ledere og verneombud
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre kommunens interne 40 timers HMS kurs.

 • 40 timers kurset kan deles opp og gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 • Ledere og verneombud skal gjennomgå todagers oppfriskningskurs minimum hvert 8 år.
 • Det oppfordres til at verneombud og ledere gjennomfører kurset i fellesskap.
 • Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs
   

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.08.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre kommunens interne 40 timers HMS kurs.

 • 40 timers kurset kan deles opp og gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 • Ledere og verneombud skal gjennomgå todagers oppfriskningskurs minimum hvert 8 år.
 • Det oppfordres til at verneombud og ledere gjennomfører kurset i fellesskap.
 • Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.
   

  
  

PS 29/16 Orienteringer - Orientering om prosessen rundt oppløsning av Innherred samkommune v/ Rådmann Jostein Grimstad
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.08.2016

Orientering i møte: 
Rådmann Jostein Grimstad
orienterte kort om prosessen rundt oppløsning av Innherred samkommune.

 • Verdal kommune skal bygges opp som egen selvstendig kommune.
 • Det jobbes videre i Levanger og Verdal for at kommunene fortsatt skal samarbeide om hovedsakelig driftsorienterte oppgaver. Hvilken samarbeidsform det blir er fortsatt usikkert, da det må jobbes videre med dette utover høsten.
 • Det er satt i bestilling hos personal -og organisasjonsenheten, for å se på hvordan de ansatte skal kartlegges og ivaretas under oppløsning av ISK, det går på ansattes rettigheter, kommunetilhørighet m.m.
   


 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS