Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.08.16 - PS 27/16 Ørmelen skole - Utbedring av garderober og SFO - Behandling i arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2014/6470 - /614

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 29.08.16 27/16

  

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av garderober og SFO ved Ørmelen skole.
  2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
     

Vedlegg:
Tegninger Ørmelen skole - Utbedring av garderobeforhold/SFO

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det har i den senere vært satt søkelys på garderobeforhold og arbeidsforhold ved eksisterende gymsalbygg og SFO ved Ørmelen skole. Skolen er bygd på midten av 1970-tallet. Den gang var det vanlig å legge garderober med mere i underetasje i bygget uten tilgang til heis. Dagens SFO ligger i eksisterende paviljong som også ble satt opp i samme tidsperiode.

Av ovennevnte grunner er det laget planer for utbedring av garderobeforhold/SFO ved skolen. Nødvendige arbeider har vært ute på anbudskonkurranse.

Prosjektet omfatter tilbygg til eksisterende skolebygg. Nytt tilbygg skal gi gode garderobeforhold for eksisterende gymsalbygg ved at eksisterende garderober i kjeller erstattes med nye garderober i bakkeplan. Tilbygg i en etasje plasseres mellom eksisterende skolebygg og gymsalbygg og gir innvendig forbindelse mellom disse.

SFO plasseres mot nord med utsikt til egne uteområder og nær eksisterende inngang mot nord som benyttes av SFO i dag. Idrettsgarderober plasseres nærmest gymsalbygg i sør med inngang fra gymsalens vestibyle.

Eksisterende SFO-bygg er i utredningen revet som en del av byggeprosjektet. Nytt tilbygg utformes universell etter krav i TEK10. Tilbygg gir trinnfri adkomst mellom eksisterende skole og idrettshall. 

Vurdering:

 
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.08.2016 13:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS