Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.08.16 - PS 28/16 40 timers HMS kurs og oppfriskningskurs for ledere, verneombud og medlemmer i AMU - Godkjenning i AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2016/3610 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 29.08.16 28/16

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre kommunens interne 40 timers HMS kurs.

  • 40 timers kurset kan deles opp og gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
  • Ledere og verneombud skal gjennomgå todagers oppfriskningskurs minimum hvert 8 år.
  • Det oppfordres til at verneombud og ledere gjennomfører kurset i fellesskap.
  • Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.

Vedlegg:
Ingen.

Saksopplysninger:
Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS opplæring.

Arbeidsmiljøloven
§3-5 Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
§ 3-19 Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Viser til vedtak i felles AMU møte den 13.06.16
AMU ber om at hovedvernombud, HMS koordinator og bedriftshelsetjenesten foreslår en presisering for oppfølging av 40 timers kurs for ledere, verneombud og AMU medlemmer på neste AMU møte.

Vurdering:
Hovedvernombud Jostein Hulbækdal, HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold og bedriftshelsetjenesten v/Rune Holmlimo har gjennomført møte den 22.06.16 og foreslår følgende vedtak til godkjenning i AMU:

Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre kommunens interne 40 timers HMS kurs.

  • 40 timers kurset kan deles opp og gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
  • Ledere og verneombud skal gjennomgå todagers oppfriskningskurs minimum hvert 8 år.
  • Det oppfordres til at verneombud og ledere gjennomfører kurset i fellesskap.
  • Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.05.2021 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS