Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 14.04.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.04.2010
Tid            : 09:00 - 12:25
Til stede   :   
 
Utdelt i møtet:
Sak 26/10: Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 – Verdal kommune.
(Saken ble lagt på nettet 13.4. og gjort kjent for medlemmene.)

  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 023/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 024/10 Orienteringer - Innvandrerundervisninga og psykiatritilbudet i kommunen

Saksframlegg 

Protokoll
PS 025/10 Andre saker

 

Protokoll
PS 026/10 TILLEGGSSAK:
Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll


 

Oppmøte driftskomiteens møte 14.04.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Nei
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Nei
Kjell Karlsson FRP Medlem Nei
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Brit Lisbeth Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Anita Dagrun Steinkjer DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Olav Dahl Karmhus SP Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Inger Storstad Møtesekretær
  

PS 023/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 14.04.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 17. mars 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra Driftskomiteens møte 17. mars 2010 godkjennes.  
 
 
 
 
 
PS 024/10 Orienteringer - Innvandrerundervisninga og psykiatritilbudet i kommunen     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 14.04.2010

BEHANDLING:

 • Orientering om innvandrerundervisninga i Møllegata 12 v/leder Torbjørn Nordvoll.
  (Innvandrerundervisninga har nå skiftet navn til Møllegata voksenopplæring.)
   
 • Psykiatritjenesten i Verdal v/psyk. sykepleier Anne Eli Kjesbu.
  Se presentasjonen her.
   

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
   
 
 
 
 
PS 025/10 Andre saker     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 14.04.2010

BEHANDLING:

 • Stillingsrapportering v/Trond Selseth og Inger Johanne Uthus.
  Utdelt i møtet:
  Utdrag av årsberetningen som følger kommunens regnskap for 2009:
  Årsverksutviklingen 2008-2009.
   
 • Økonomirapportering v/Arnstein Kjeldsen.
   
 • Spørsmål fra lederen: Hva med skolene og barnehagene i Verdal som ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern?
  Kommunalsjef Randi Segtnan svarte.
   

 
   
 
 
PS 026/10 TILLEGGSSAK: Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 14.04.2010

BEHANDLING:
Repr. Heidi Nora Sagaard Storstad ble innvilget permisjon. Til stede 6 representanter.
Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til justeringer av budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013. 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS