Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 15.09.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.09.2010
Tid            : 09:00 - 12:15
Til stede   : 8 representanter. Repr. Trude Holm ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet og var således ikke med til Maritvold barnehage. Til stede 7 representanter.

Sak 54/10 ble behandlet før sak 53/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
Etter at sakene på saklista var behandlet var det befaring/besøk ved Maritvold barnehage.


Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 052/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 053/10 Orientering - MOT i Verdal

Saksframlegg 

Protokoll
PS 054/10 Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, regnskap 2009

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 055/10 Orientering om status for skoleutbygginga

Saksframlegg

Protokoll
PS 056/10 Andre saker Protokoll


 

Oppmøte driftskomiteens møte 15.09.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Inger Storstad Møtesekr./kons
  

PS 052/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 15.09.2010

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 18. august 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Protokoll fra Driftskomiteens møte 18. august 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 053/10 Orientering - MOT i Verdal     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 15.09.2010

BEHANDLING:
Tore Sandnes fra MOT orienterte om avtalene Verdal kommune har med MOT og MOT-arbeidet i Verdal kommune. Med seg hadde han Fatima og Severin som er ”Ungdom med MOT” ved Verdalsøra ungdomsskole. De fortalte kort om sine oppgaver.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 054/10 Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, regnskap 2009
     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i driftskomiteen - 15.09.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Driftskomiteen tar regnskapet for 2009 til orientering.
    
 
 
 
 
PS 055/10 Orientering om status for skoleutbygginga     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 15.09.2010

BEHANDLING: 
Kommunalsjef Oppvekst, Randi Segtnan, redegjorde for status for skoleutbygginga ved Verdalsøra ungdomsskole.
Driftskomiteen ber om en redegjørelse for sikkerheten på byggeområdet i oktober-møtet.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
Driftskomiteen ber om en redegjørelse for sikkerheten på byggeområdet i oktober-møtet.
  
 
 
 
 
PS 056/10 Andre saker     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen - 15.09.2010

BEHANDLING:

 • Økonomienheten v/Berit Hakkebo orienterte om økonomisk status pr. 31.08.10.
 • Lars Einar Karlsen viste eksempel på stillingsrapportering for Ressurs Oppvekst pr. august.
 • Oversendelsesforslag fra AP v/Trine Hallem:
  Administrasjonen bes komme med en orientering vedr. status for integrering av bosatte flyktninger i forkant av neste bosettingsrunde. Enstemmig vedtatt.
 • Endring av dato for oktobermøtet. Møtet flyttes fra 20. oktober til mandag 18. oktober. Enstemmig vedtatt.
 • Karin Rekve:
  Foreningen MOT Stoff Innherred  – lysmarkering 7. oktober 2010. Alle inviteres til å delta.
   

VEDTAK:

 • Administrasjonen bes komme med en orientering vedr. status for integrering av bosatte flyktninger i forkant av neste bosettingsrunde. 
   
 • Endring av dato for oktobermøtet. Møtet flyttes fra 20. oktober til mandag 18. oktober 
Publisert: 11.05.2010 13:30 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS