Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 15.12.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus, Vuku og Stiklestad
Dato         : 15.12.2010
Tid            : 09:00 - 13:00 
Til stede   : 8 representanter

Det var befaring ved Vuku oppvekstsenter.
Orientering om frivillighetsarbeidet til Spelet om Heilag Olav (andre pkt. på sak 74/10) foregikk ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Møtet ble så avsluttet med julelunch der.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 073/10 Godkjenning av møteprotokoll 17.11.10 Protokoll
PS 074/10 Orienteringer - Biblioteket og Frivillighetsarbeidet til Spelet om Heilag Olav Saksframlegg Protokoll
PS 075/10 Plan for Driftskomiteen 1. halvår 2011 Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 076/10 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 15.12.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Nei
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Brit Kverkild DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Anita Steinkjer DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana

  

 

PS 73/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.12.2010

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra driftskomiteens møte 17. november 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Protokoll fra driftskomiteens møte 17. november 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 74/10 Orienteringer - Biblioteket og Frivillighetsarbeidet til Spelet om Heilag Olav.     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.12.2010

BEHANDLING:

 • Biblioteksjef Eli Kristoffersen orienterte om Verdal bibliotek.
 • Spelnemndas leder, Leif Johannes Sagen, orienterte om frivillighetsarbeidet til Spelet om Heilag Olav.
   

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:

Saken tas til orientering.
 
  
 
 
PS 75/10
Plan for Driftskomiteen 1. halvår 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.12.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Forslag til plan for 1. halvår 2011 for Driftskomitéen vedtas. 
 2. Administrasjonen får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer/endringer.
   

 
 
 
 
 
 
 
PS 76/10 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 15.12.2010

BEHANDLING: 

 • Økonomisk status pr. 13.12.10 v/Arnstein Kjeldsen, Økonomienheten.
   

Repr. Pål Sverre Fikse:
Statement og UKM. Det bes om sak om dette i januar-møtet.

Repr. Brit Kverkild:
Samhandlingsreformen. Status pr. i dag – tanker framover.
Orientering i januarmøtet. (Som orientert i samkommunestyret og driftskomiteen i Levanger.)

Plan- og styringssystemene i kommunen.
Sak i driftskomiteen etter jul (hvis mulig i januar-møtet).
 
 

VEDTAK
:

 • Statement og UKM. Det bes om sak om dette i januar-møtet.
 • Samhandlingsreformen. Status pr. i dag – tanker framover.
  Orientering i januarmøtet. (Som orientert i samkommunestyret og driftskomiteen i Levanger.)
 • Plan- og styringssystemene i kommunen.
  Sak i driftskomiteen etter jul (hvis mulig i januar-møtet).
    

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS