Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 25.05.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.05.2011
Tid            : 09:00 - 11:35
Til stede   : 8 representanter  

Sak 37/11 ble behandlet før sak 36/11. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 034/11 Godkjenning av møteprotokoll 13.04.11 Protokoll
PS 035/11 Orienteringer - SLT-koordinator og Verdal idrettsråd Saksframlegg Protokoll
PS 036/11 Orientering om status for skoleutbygginga Saksframlegg Protokoll
PS 037/11 Tilbud om leksehjelp for elever på 1.- 4. årstrinn Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 038/11 Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 039/11 Fordeling av elever på ungdomstrinnet Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 040/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 25.05.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Nei
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Nei
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Nei
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Nei
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Signar Musum
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Anita Dagrun Steinkjer DNA Varamedlem Ja Møtte for Tove Strand Trana
Håkon Lyngsmo SV Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 034/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 13. april 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 13. april 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 035/11 Orienteringer - SLT-koordinator og Verdal idrettsråd     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:  
Leder i Verdal idrettsråd, Arne Falkfjell, orienterte om idrettsrådets arbeid.
Orientering fra SLT-koordinator utgikk på grunn av sykdom.
 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 036/11 Orientering om status for skoleutbygginga     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for status for skoleutbygginga. Økonomisk status pr. 23.5.11 ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 03
7/11 Tilbud om leksehjelp for elever på 1.- 4. årstrinn      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:
Ressurs oppvekst v/fagansvarlig skole, Heidi Holmen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Retningslinjer for leksehjelp for Verdal kommune vedtas.  
 
 
 
 
PS 038/11 Tilsyn i barnehager - statusrapport     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:
Ressurs oppvekst v/barnehageansvarlig Lisbeth Storholmen redegjorde for saken. Se statusrapporten for tilsyn i barnehager.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken ta til orientering. 
 
 
 
 
PS 039/11 Fordeling av elever på ungdomstrinnet      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 

  • Det opprettholdes 3 paralleller på ungdomstrinnet ved Vuku oppvekstsenter til og med skolestart høsten 2011.
  • Elevene fullfører ungdomsskolen ved den skolen de starter opp på. 
     

 
 
 
PS 040/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 25.05.2011

BEHANDLING:
Spørsmål fra SP v/Karin Rekve:
Boligkontoret. Hvor langt har saken kommet?
Boliger/bostedsløse. Jfr. de siste dagers oppslag i media.

Kommunalsjef velferd, Kristin Bratseth, var i møtet og svarte.

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS