Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 28.09.2011

Møtested : Møterommet 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 28.09.2011
Tid            : 09:00 - 11:00
Til stede   : 8 representanter 


Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 048/11 Godkjenning av møteprotokoll 08.06.11 Protokoll
PS 049/11 Evaluering av driftskomiteens arbeid 2007-2011 og kompetanseoverføring til ny komite - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 28.09.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Karin Rekve SP Medlem Ja
Signar Musum FRP Medlem Ja
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
 

 

PS 048/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 28.09.2011

BEHANDLING:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 08.06.11 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Møteprotokoll fra møte 08.06.11 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 049/11 Evaluering av driftskomiteens arbeid 2007-2011 og kompetanseoverføring til ny komite     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 28.09.2011

BEHANDLING:  
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
”Det ble i møtet drøftet og evaluert driftskomiteens arbeid for valgperioden 2007-2011. Driftskomiteen ønsker at den nye komiteen for Mennesker og Livskvalitet gjennomgår evalueringen i starten av ny valgperiode.”
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Det ble i møtet drøftet og evaluert driftskomiteens arbeid for valgperioden 2007-2011. Driftskomiteen ønsker at den nye komiteen for Mennesker og Livskvalitet gjennomgår evalueringen i starten av ny valgperiode

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 06.10.2011 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS