Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Folkeavstemming 2016

Valgresultat folkeavstemming:
Det ble et klart Nei-flertall i Verdal under folkeavstemminga om kommunesammenslåing med Levanger.

Det endelige resultatet viser at 71,3% stemte NEI (4772 stemmer), 27,4% JA (1836 stemmer) og 1,3% BLANK (86 stemmer).

Valgdeltakelsen endte på 53,2%.

Kretsvise resultater:

Øra stemmekrets:
Nei      -      948
Ja        -      490
Blank -        23
Totalt -  1.461

Vinne stemmekrets:
Nei      -      440
Ja        -      270
Blank -           6
Totalt -      716

Stiklestad stemmekrets:
Nei      -      471
Ja        -      235
Blank -         22
Totalt -      728

Vuku stemmekrets:
Nei      -      452
Ja        -      109
Blank -           2
Totalt -      563

Forhåndsstemmer:
Nei      -    2.461
Ja        -       732
Blank -          33
Totalt -    3.226

 


 

Folkeavstemmingsdag 6. juni 2016
– forhåndsstemming fra 19. mai til og med 3. juni 2016

[om kommunereformen] [intensjonsavtalen] [protokolltilførsel Bjørn Iversen] [informasjonsavis]

[hvem kan stemme] [slik stemmer du] [forhåndsstemming] [hjemmestemming] [brevstemming] [valgdagen]

[klage på valggjennomføringen]


Verdal kommune holder folkeavstemming om kommunesammenslåing 6. juni 2016. Innbyggerne inviteres til å stemme over om Verdal kommune og Levanger kommune skal slå seg sammen til en ny kommune.

Hvem kan stemme?
Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg i Verdal kommune har stemmerett ved folkeavstemmingen. 
Er du i tvil kan du sjekke manntallet som er utlagt på Servicekontoret i Kinogården og i andre etasje i Verdal rådhus.
I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, dvs. alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Forhåndsstemming:     Til toppen av siden
Du kan forhåndsstemme i servicekontoret i Kinogården i tiden 19. mai til og med 3. juni, i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30).
Servicekontoret har også åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 26. mai og 2. juni.
I tillegg holdes det åpent lørdag 21. mai kl. 10.00-14.00 og lørdag 28. mai kl. 10.00-14.00.
I tillegg er det mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Amfi Verdal følgende dager:
lørdag 21. mai og 28. mai fra kl 10.00 til kl. 14.00.

Hva skjer med stemmen din etter at den er lagt i urnen?
Figur som viser hva som skjer med forhåndsstemmene fram til de telles på valgdagen

Oversikt over forhåndsstemming ved institusjoner og skoler::

Institusjon Dato Klokkeslett
Verdal bo- og helsetun Mandag 23. mai 09.30 – 10.30
Stekke Mandag 23. mai 11.30 – 13.00
Ørmelen bo- og helsetun Tirsdag 24. mai 10.00 – 11.30
Vuku bo- og helsetun Mandag 30. mai 10.00 – 11.30
Vuku oppvekstsenter Mandag 30. mai 12.00 – 14.00
Verdal videregående skole Onsdag 1. juni 09.30 – 11.00
Verdalsøra ungdomsskole Onsdag 1. juni 12.00 – 14.00

Hjemmestemming     Til toppen av siden
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme (hjemmestemming).
Skriftlig eller muntlig henvendelse om å få avgi forhåndsstemme hjemme må være kommet inn til valgstyret innen onsdag 1. juni 2016 kl 12.00.


Slik stemmer du:      Til toppen av siden
I stemmeavlukke tar du en stemmeseddel og setter kryss foran ett av alternativene: ja, nei eller blank - som svar på spørsmålet: «Skal Verdal kommune slå seg sammen med Levanger kommune.»

Bilde av stemmeseddeln, klikk for seddel i utskriftsformat

NB! Stemmesedler med mer enn ett kryss vil bli forkastet!

Husk legitimasjon (pass, sertifikat, bankkort med bilde, postens ID-kort) 


Valgdagen 6. juni 2016:      Til toppen av siden
Det holdes rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016 på følgende steder i Verdal kommune:

 1. Øra krets: Verdalsøra skole, flerbrukshall
 2. Vinne krets: Vinne skole
 3. Stiklestad krets: Stiklestad skole
 4. Vuku krets: Vuku oppvekstsenter


Åpningstider settes til kl. 10.00 – 20.00 i alle kretser.


Brevstemming:      Til toppen av siden
Er du ikke i Verdal under forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du avgi din stemme til folkeavstemmingen pr brev.

Brevstemme mottas i perioden 19. mai 2016 - 6. juni 2016 kl. 20.00.
Du er selv ansvarlig for at stemmen sendes så tidlig at den er mottatt av valgstyret i Verdal på valgdagen.
Brevstemmer som kommer etter 6. juni 2016 kl. 20.00 vil bli forkastet.

Dette trenger du for å avgi brevstemme:

Stemmeseddel
Du kan enten skrive ut offisiell stemmeseddel her, eller bruke et blankt ark og skrive hva du stemmer (Ja, Nei eller Blank).

Konvolutter
Du trenger tre konvolutter (dette kan være ordinære konvolutter):

 • Stemmeseddelkonvolutt – til å legge stemmeseddelen i
 • Omslagskonvolutt – til å fylle ut nødvendige opplysninger om deg (se pkt 2 under)
 • Oversendelseskonvolutt – for oversending til valgstyret i Verdal.

Framgangsmåte ved brevstemming:

 1. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutt og lim igjen
 2. Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutt og lim igjen. Du skal skrive følgende på utsiden av omslagskonvolutten:
  - Brevstemme til folkeavstemming i Verdal kommune 6. juni
  - Navn og adresse
  - Fødselsnummer (11 siffer)
  - Tid og sted for stemmegivningen
  - Underskrift. Legg med kopi av din legitimasjon
 3. Legg omslagskonvolutten og kopi av legitimasjon i oversendelseskonvolutten og adresserer til:
  Valgstyret i Verdal
  Postboks 24
  7651 VERDAL


HUSK Å POSTE STEMMEN DIN SÅ TIDLIG SOM MULIG, SLIK AT DEN ER VALGSTYRET I HENDE INNEN 6. JUNI 2016 KL. 20.00. 

Klage på valggjennomføringen      Til toppen av siden
Alle som har stemmerett har anledning til å klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av folkeavstemmingen. Valglovens § 13-2 legges til grunn, men da med kommunestyre som klageinstans.
Klagen må være fremmet innen sju dager etter valgdagen.

Klagen må være skriftlig og begrunnet og sendes: Valgstyret i Verdal, postboks 24, 7651 Verdal.

     Til toppen av siden  

Publisert: 13.05.2016 10:30 Sist endret: 15.02.2021 09:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS